TSO holder jevnlig prøvespill for godkjenning av vikarer for blåsere og strykere. Detaljer i forbindelse med disse prøvespillene finner du her i god tid før påmeldingsfrist.

Prøvespill for godkjenning av vikarer

Det er planlagt prøvespill for horn torsdag den 24. mars fra kl 11. Påmelding gjøres ved å sende epost til Dagfinn Krogsrud innen 1. mars. Når vi avholder prøvespill for vikargodkjenning, bruker vi et standardisert prøvespillrepertoar. Du finner prøvespillrepertoaret for horn i listen nedenfor.

Du kan laste ned prøvespillrepertoaret her:

For mer informasjon, ta kontakt med
Dagfinn Krogsrud – dagfinn@tso.no – mobil 402 33 761
eller Arne Martin Larsen – arnemartin@tso.no – mobil 958 32 567