Vi kan også kalle oss et operahus!

Siden 2009 har opera vært en del av TSO. Vi gjør både egne produksjoner, samarbeider med andre aktører, og tar imot gjestespill. Gjennom sesongen kan du oppleve både fullverdige operaproduksjoner og konserter med store operanavn i konsertformat. En operaforestilling er en mektig opplevelse for sansene, som bør oppleves.

Trondheim Vokalensemble

Samtidig som opera ble en del av TSO startet også arbeidet med profesjonalisering av kor. Trondheim Vokalensemble (TVE) består av profesjonelle sangere og er tilknyttet Nidaros domkirke og Vår Frue menighet (NDVF) og TSO. TVE ble etablert etter en bevilgning fra Norsk Kulturråd i august 2015, på bakgrunn av en felles søknad fra NDVF og TSO. Man satte straks i gang med å bygge opp et ensemble gjennom prøvesang, et arbeid som fortsatt pågår. TVE er i 2021 inne i sitt femte driftsår, og har funnet sin plass i Trøndelag og blant profesjonelle musikkensembler i Norge. Ensemble er viktig for TSOs operasatsning og for Nidarosdomen der de bidrar ved høymesser og begivenheter av nasjonal karakter. TVE arrangerer også konserter i egen regi.

Frank Havrøy har stillingen som leder for kunstnerisk utvikling i Trondheim Vokalensemble, med spesielt ansvar for ensemblets egenvirksomhet. Havrøy er en sanger og komponist bosatt i Oslo. Han har sin utdanning fra Norges Musikkhøgskole og Statens Operahøgskole, og avsluttet i 2015 sitt doktorgradsarbeid om ensemblesang og mottok for det graden av PhD. Frank arbeider nå som blant annet fagseksjonsleder for vokal, dirigering og kirkemusikk ved Norges musikkhøgskole, i tillegg til å være fast medlem av vokalgruppen Nordic Voices.

Ensemblet har pr. i dag syv fast ansatte sangere, men ensemblet utvides til både tolv og seksten sangere ved behov. Det rekrutteres blant de beste både lokalt og nasjonalt.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram.

Sangere i Trondheim Vokalensemble

Trondheim Symfoniske Operakor

Trondheim Symfoniske Operakor (TSO-koret) er et kor tilknyttet Trondheim Symfoniorkester & Opera. Koret er en naturlig del av våre operaproduksjoner, som i oppsetningene Otello og Faust i Olavshallen, men også i de store korverkene Mahlers andre symfoni og Carmina Burana, ofte sammen med Trondheim Vokalensemble. Kunstnerisk leder for koret er Urša Lah, en kjent korpersonlighet både i Norge og internasjonalt, som vi er veldig stolte av å ha hos oss.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram.

Prøvesang
Er du sanger med relativt god sangteknikk og notelesingsevne, glad i å stå på en scene med kostyme og sminke og ikke redd for å bli pushet både scenisk og sanglig, så er dette noe for deg. For prøvesang, ta kontakt med Urša Lah, ursalah@gmail.com