Formidling av det symfoniske repertoaret til barn og ungdom står sentralt i TSOs kunstneriske og pedagogiske virksomhet.

Kunstmusikken er en hjørnestein i vår kulturarv, og vi ønsker å inspirere til gode opplevelser av den rike musikkformen vi representerer. De aller fleste barn og unge møter den klassiske musikken som publikum.

I samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole og Den kulturelle skolesekken tilbyr vi gode prosjekter for skoler og barnehager. Nå gleder vi oss til å se at Olavshallen fylles med unge og ivrige konsertgjengere.

Velkommen!