Trondheim Symfoniorkester & Opera har en ambisjon om å dele musikken med alle, store og små. Derfor håper vi familiekonsertene blir til glede for både barn og voksne.

Dette er en fin introduksjon til den klassiske musikkens verden

Våre familiekonserter er ikke lange symfonier, men kortere verk og utdrag fra kjent musikk. Et tema, en forteller, eller barn på scenen tar deg med inn i musikken. Pingvinen Bismarck, Lillesøsterkonsertene og filmkonserter for hele familien er prosjekter som stadig er i utvikling, og tilpasset barn i alle aldre. Og nye kommer til i samarbeid med skuespillere.