Trondheim Symfoniorkester

TSOs venner

TRONDHEIM SYMFONIORKESTERS VENNER (TSOV)

TSOV har i mange år tjent orkesteret med velvilje og store midler. Som medlem av Venneforeningen får du personlige fordeler samtidig som kontingenten benyttes effektivt til orkesterets beste.

Økonomisk støtte er bare den ene siden av foreningens funksjon. Den PR -verdi, inspirasjon og oppbacking orkesteret føler ved å ha en entusiastisk skare av musikkvenner, som kan være ambassadører for orkesteret, er vel så viktig. Venneforeningen arrangerer kammermusikkonserter i samarbeid med TSO. Som medlem får du overvære prøver med orkesteret. Du får invitasjon til vennetreff og til verkorienteringer hvor du treffer komponistene bak musikken. Du får også tilsendt bladet ”Musikkvennen” med informasjon om orkesteret og dets virksomhet. Du får en gratis billett pr. år (firmaer får 4) og rabatt/forkjøpsrett til spesielle konserter.

Helt siden stiftelsen har Trondheim Symfoniorkesters Venner vært en viktig og aktiv støttespiller for TSO både praktisk og økonomisk. Foreningen øker stadig i antall, og har nå mer enn 800 medlemmer. Foreningen arbeider for større forståelse både blant publikum og hos myndighetene for den kulturelle verdien som TSO representerer, og for å videreutvikle orkesterets posisjon som et kraftsenter i midtnorsk kulturliv på internasjonalt nivå.

BLI MEDLEM

Bli medlem av Venneforeningen du også! Det medfører ingen forpliktelser, mens fordelene er langt større enn kontingenten. Som medlem viser du din støtte til Trondheim Symfoniorkester. Ta kontakt med vår informasjonsdisk når du er på konsert, eller med orkesterets ekspedisjon. Du kan også sende e-post til post@tsov.no