TSOs venner har i mange år vært en viktig støttespiller for orkesteret.

Vi er glade for alle som ønsker å støtte orkesteret gjennom å være medlem i venneforeningen.

Helt siden stiftelsen har TSOs venner vært en viktig og aktiv støttespiller for TSO både praktisk og økonomisk. Økonomisk støtte er bare den ene siden av foreningens funksjon. Den inspirasjonen og oppfølgingen orkesteret føler ved å ha en entusiastisk skare av musikkvenner, som kan være ambassadører for orkesteret, er vel så viktig. Venneforeningen arrangerer kammermusikkonserter i samarbeid med TSO og mange av medlemmene våre bidrar aktivt i programutdeling eller andre aktiviteter og det setter orkesteret stor pris på. Som medlem av venneforeningen får du personlige fordeler i forbindelse med våre konserter. Det medfører ingen forpliktelser, mens fordelene er langt større enn kontingenten. Du kan også lese mer på vår hjemmeside tsov.no.

Bli medlem

Bli medlem av venneforeningen du også! Det gjør du ved å sende epost til post@tsov.no.