Hver sesong tilbyr TSO konserter for alle klassetrinn til alle skoler i Trondheim. Og kommer ikke skolene til oss, drar hele orkesteret ut til videregående skoler der vi spiller i gymsal eller aula.

Klassisk musikk er for alle!

Kreativ formidling, et profesjonelt orkester og gode artister garanterer for store musikalske opplevelser for barn og unge i ulike aldersgrupper. Forut for skolekonsertene har skolene en mulighet til å få orkestermusikere på besøk, slik at klassene i felleskap kan legge noen musikalske byggeklosser som kan være nyttige før konserten. Vi samarbeider blant annet med Den kulturelle skolesekken, Rikskonsertenes skolekonsertordning, Trondheim kommunale Kulturskole og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Vi informerer lærerne om sesongen vår og plukker ut konserter som vi synes egner seg for elevene.

Elevene har også muligheten til å overvære TSOs prøver. Slik får skoleelevene et helt unikt innblikk i det kompliserte arbeidet med å øve inn verk i et symfoniorkester.


For de minste

Også barnehagebarn skal få høre god og levende musikk! Hver sesong spiller vi for tusenvis av smårollinger fra barnehager i Trondheim og omegn. For mange er dette første gang de merker kraften fra et stort orkester. Med disse konsertene tennes en ny glød når små ører oppdager stor musikk. Konsertene er pedagogisk tilrettelagt for de forskjellige alderstrinn, og med morsomme artister og skuespillere som vet å opptre for barn, for å gi gode musikkopplevelser av høy kvalitet. Det er aldri for tidlig eller for sent å oppdage den klassiske musikken.