Trondheim Symfoniorkester

Vikargodkjenning

Trondheim Symfoniorkester & Opera har til hensikt å holde vikargodkjenningsprøvespill for blåsere og strykere med jevne mellomrom. Detaljer i forbindelse med disse prøvespillene finner du her i god tid før hver påmeldingsfrist.

Vikargodkjenning sangere
Trondheim Vokalensemble avholder vikarprøvesang i
alle stemmefag den 26. september 2019

Påmelding innen 19. september 2019

Det forberedes inntil to nummer av ulik karakter.
Noter av god kvalitet sendes som PDF sammen med påmeldingen.

Påmelding og spørsmål til
Frank Runar Gansmo - frankrunar@tso.no


Vikargodkjenningsprøvespill. 
Vi har for tiden ingen planlagte vikargodkjenningsprøvespill.

Når vi avholder prøvespill for vikargodkjenning, bruker vi et standardisert prøvespillrepertoar.

Du kan laste ned prøvespillrepertoaret her:

For mer informasjon, ta kontakt med
Dagfinn Krogsrud – dagfinn@tso.no – mob. 402 33 761
eller Arne Martin Larsen – arnemartin@tso.no – 958 32 567