Trondheim Symfoniorkester

Vikarprøvespill

Trondheim Symfoniorkester & Opera har til hensikt å holde vikargodkjenningsprøvespill for blåsere og strykere med jevne mellomrom. Detaljer i forbindelse med disse prøvespillene finner du her i god tid før hver påmeldingsfrist.

Vikargodkjenningsprøvespill for strykere. 
Påmelding innen 27. november 2017. Prøvespill vil foregå i TSOs lokaler i Olavshallen 12. desember 2017. 

For påmelding vennligst fyll ut skjema nederst på denne siden.

Når vi avholder prøvespill for vikargodkjenning, bruker vi et standardisert prøvespillrepertoar.

Du kan laste ned prøvespillrepertoaret her:

For mer informasjon, ta kontakt med
Dagfinn Krogsrud – dagfinn@tso.no – mob. 402 33 761
eller Arne Martin Larsen – arnemartin@tso.no – 958 32 567