Trondheim Symfoniorkester

Vikargodkjenning

Trondheim Symfoniorkester & Opera har til hensikt å holde vikargodkjenningsprøvespill for blåsere og strykere med jevne mellomrom. Detaljer i forbindelse med disse prøvespillene finner du her i god tid før hver påmeldingsfrist.

Vikargodkjenningsprøvespill. 

Vi har for tiden ingen planlagte vikargodkjenningsprøvespill.

Når vi avholder prøvespill for vikargodkjenning, bruker vi et standardisert prøvespillrepertoar.

Du kan laste ned prøvespillrepertoaret her:

For mer informasjon, ta kontakt med
Dagfinn Krogsrud – dagfinn@tso.no – mob. 402 33 761
eller Arne Martin Larsen – arnemartin@tso.no – 958 32 567