Trondheim Symfoniorkester

Vikargodkjenning

Trondheim Symfoniorkester & Opera holder jevnlig prøvespill for godkjenning av vikarer for blåsere og strykere. Detaljer i forbindelse med disse prøvespillene finner du her i god tid før påmeldingsfrist.

Prøvespill for godkjenning av vikarer. 

Vi har for tiden ingen planlagte prøvespill for godkjenning av vikarer. Når vi avholder prøvespill for vikargodkjenning, bruker vi et standardisert prøvespillrepertoar.

Du kan laste ned prøvespillrepertoaret her:

For mer informasjon, ta kontakt med
Dagfinn Krogsrud – dagfinn@tso.no – mob. 402 33 761
eller Arne Martin Larsen – arnemartin@tso.no – 958 32 567