Trondheim Symfoniorkester

NTNU

NTNU har et strategisk mål om at vår kunstneriske virksomhet skal holde høyt internasjonalt nivå og ha en tydelig profil. NTNU skal bygge opp talenter innen kunstnerisk virksomhet og etablere mekanismer for å opprettholde og utvikle fagmiljø i internasjonal toppklasse. NTNU oppfatter derfor Trondheim Symfoniorkester som en meget naturlig samarbeidspartner. Trondheim symfoniorkester er en viktig motor for kunstnerisk virksomhet i vår region og står for utvikling og kvalitet som er forenelig med våre strategier. NTNUs verdier er kreativ, konstruktiv, kritisk og respektfull og omtenksom.

NTNU