Trondheim Symfoniorkester

Opptakt

Før noen av våre abonnements- og operakonsert inviterer vi til Opptakt i Olavshallen. Opptakt er et gratis tilbud til deg som vil vite mer om musikken som står på programmet. 

Opptakt kunngjøres i våre mediekanaler.

Innledere kan være musikkvitere, komponister, musikere fra orkesteret og andre fra TSO. Det kan også være en minikonsert.