Utdrag fra Wallin & Brahms

Utdrag fra torsdagskonserten den 28. januar 2021:
Tragisk ouverture, op. 81 – Johannes Brahms
Moldau fra Mitt fedreland – Bedřich Smetana
Peter Szilvay, dirigent
På grunn av rettighetsbelagt musikk ble Das war schön!, dobbelkonsert for cello og slagverk, av Rolf Wallin fjernet fra konsertopptaket etter februar 2021.