Reisedag for TSO!

Turen går fra Seoul og videre til Busan for Korea-turneens andre konsert!