Fredkulla - konsertversjon

Fredkulla av Martin Andreas Udbye (1820-1889) Libretto Carl A. Müller
Tekstbearbeidelse: Jon Bing og Tor Åge Bringsværd
Tilretteleggelse sangtekster: Runa Svare

Dirigent: Gullberg Jensen

Visuell design: Zuzana Gilhuus

Fredkulla: Tonje Eero Hove

Thora: Nina Sæterhaug

Skalden Gisle / Forteller: Håvard Stensvold

Kong Magnus: Kjetil Støa

Agmund: Ola Marius Ryan

Ridder Giffard: Sverre Johan Aal

Kong Inge og Kol: Morten Kvaal

Kong Erik: Jakub Adam Niedziela

Kor: Trondheim Vokalensemble og TSO-koret

Kormester: Urša Lah

Konsertmester: Emily Davis

Lys: Sune Schjelderup

Program

Første akt
I den norske leiren ved Götaelven
Kor
Kvartett
Vise (Gisle)
Resitativ, arie og duett
Sang (Margrethe)
Finale

Andre akt
I den svenske leiren
Kor og soli
Arie (Thora)
Duett (Margrethe og Thora)
Vise (Giffard)
Kvintett
Kor
Finale (Fredskoret)