• 05 apr. 2018
    Kl 21:30
Klassisk symfoni
Gjeve solistoppdrag med TSO
Dirigent Dalia Stasevska
Solister Hanne Korsbrekke Askeland, sopran
Christopher Tun Andersen, fiolin
Rakhmaninov Ne poy, krasavica, pri mne for sopran
G. Charpentier Depuis le jour fra operaen Loise
C. Sinding Suite for fiolin og orkester
Tsjaikovskij Romeo og Julie, fantasiouverture
Bartok Den mirakuløse mandarin

Sopranen Hanne Korsbrekke Askeland og fiolinisten Christopher Tun Andersen har etter prøvespill blant mange svært gode kandidater kvalifisert seg til solistoppdrag med TSO. Hanne har valgt seg en av Rakhmaninovs vakre sanger og en arie av den noe ukjente Gustave Charpentier, som er mest kjent for sin opera Louise som skildrer Paris' hverdagsliv rundt forrige århundreskifte. Christopher har hentet frem vår egen Christian Sinding og hans Suite for fiolin og orkester, også kalt suite i gammel stil, som er en studie i eldre tiders musikk (en pastisj). Unge musikkspirer må passes og pleies hvis talentet med årene skal springe ut i full blomst. Deres musikalske evner må oppmuntres og utvikles. Og de beste som satser alt på den profesjonelle musikerrollen må også skaffe seg erfaring i og trygghet ved å spille foran et orkester og et publikum.

Bartoks musikk til den groteske pantomimen Den mirakluløse mandarin skildrer et par slubberter som tvinger en jente til å lokke personer inn fra gaten hvoretter de rundstjeles og bankes opp. En rik kinesisk mandarin (embedsmann) blir forsøkt ranet, men på mirakuløst vis slipper han unna. Dette er musikk som utdyper de store følelsenes dyp og høyder, samtidig som dets stramme formoppbygging gir verket en helhetlig tydelighet som bare store musikkverk kan etablere.
Tsjaikovskij kalte sin Romeo og Julie for en fantasiouverture etter som han vektla dramaets følelser og stemninger mer enn det rent programmusikalske forløpet. Musikken er Shakespeares drama sett i fugleperspektiv. Det er karakterenes følelser og skjebnens luner som er komponistens hovedanliggende. Slik er det er blitt et vakkert minnesmerke over de to elskende fra Verona.

Gjeve solistoppdrag med TSO
Dirigent Dalia Stasevska
Solister Hanne Korsbrekke Askeland, sopran
Christopher Tun Andersen, fiolin
Rakhmaninov Ne poy, krasavica, pri mne for sopran
G. Charpentier Depuis le jour fra operaen Loise
C. Sinding Suite for fiolin og orkester
Tsjaikovskij Romeo og Julie, fantasiouverture
Bartok Den mirakuløse mandarin

Sopranen Hanne Korsbrekke Askeland og fiolinisten Christopher Tun Andersen har etter prøvespill blant mange svært gode kandidater kvalifisert seg til solistoppdrag med TSO. Hanne har valgt seg en av Rakhmaninovs vakre sanger og en arie av den noe ukjente Gustave Charpentier, som er mest kjent for sin opera Louise som skildrer Paris' hverdagsliv rundt forrige århundreskifte. Christopher har hentet frem vår egen Christian Sinding og hans Suite for fiolin og orkester, også kalt suite i gammel stil, som er en studie i eldre tiders musikk (en pastisj). Unge musikkspirer må passes og pleies hvis talentet med årene skal springe ut i full blomst. Deres musikalske evner må oppmuntres og utvikles. Og de beste som satser alt på den profesjonelle musikerrollen må også skaffe seg erfaring i og trygghet ved å spille foran et orkester og et publikum.

Bartoks musikk til den groteske pantomimen Den mirakluløse mandarin skildrer et par slubberter som tvinger en jente til å lokke personer inn fra gaten hvoretter de rundstjeles og bankes opp. En rik kinesisk mandarin (embedsmann) blir forsøkt ranet, men på mirakuløst vis slipper han unna. Dette er musikk som utdyper de store følelsenes dyp og høyder, samtidig som dets stramme formoppbygging gir verket en helhetlig tydelighet som bare store musikkverk kan etablere.
Tsjaikovskij kalte sin Romeo og Julie for en fantasiouverture etter som han vektla dramaets følelser og stemninger mer enn det rent programmusikalske forløpet. Musikken er Shakespeares drama sett i fugleperspektiv. Det er karakterenes følelser og skjebnens luner som er komponistens hovedanliggende. Slik er det er blitt et vakkert minnesmerke over de to elskende fra Verona.