• 16 jun. 2017
    Kl 21:00

Dette må vel sies å være Flagstad-festivalens høydepunkt, hvor vi trommer sammen til en gratis festkonsert for hele byens og regionens innbyggere på Stortorget på Hamar! Det blir et operaprogram med ouverturer, arier og duetter fra Carmen, Perlefiskerne, Norma, Skjebnens makt, Don Carlo, Cavalleria Rusticana og Smiltes land fremført av eliten av norske operasangere; Nina Gravrok, sopran, Johannes Weisser, baryton, Magnus Staveland, tenor og Ingeborg Gillebo, alt. Dirigent er Peter Szilvay.

Kirsten Flagstad Festival er en festival som presenterer klassisk sang på høyeste nasjonale og internasjonale nivå. Festivalen er en arena for utøvere som kan ivareta Kirsten Flagstads kunstneriske arv. Festivalen gir også unge talenter og profesjonelle utøvere fra regionen muligheter til å opptre. Kunstnerisk leder er Randi Stene.

Les mer på http://flagstad-festival.no/

Dette må vel sies å være Flagstad-festivalens høydepunkt, hvor vi trommer sammen til en gratis festkonsert for hele byens og regionens innbyggere på Stortorget på Hamar! Det blir et operaprogram med ouverturer, arier og duetter fra Carmen, Perlefiskerne, Norma, Skjebnens makt, Don Carlo, Cavalleria Rusticana og Smiltes land fremført av eliten av norske operasangere; Nina Gravrok, sopran, Johannes Weisser, baryton, Magnus Staveland, tenor og Ingeborg Gillebo, alt. Dirigent er Peter Szilvay.

Kirsten Flagstad Festival er en festival som presenterer klassisk sang på høyeste nasjonale og internasjonale nivå. Festivalen er en arena for utøvere som kan ivareta Kirsten Flagstads kunstneriske arv. Festivalen gir også unge talenter og profesjonelle utøvere fra regionen muligheter til å opptre. Kunstnerisk leder er Randi Stene.

Les mer på http://flagstad-festival.no/