• 06 nov. 2015
    Kl 22:00
"Secondo natura" - Fredag 6. november kl 21:00 vil TSO-musiker og barokkfiolinist Sigurd Imsen holde en konsert i Vår Frue Kirke sammen med TSO Tidlig. Anledningen er lanseringen av hans nye plateinnspilling av opplysningstidens mesterfiolinist, Giuseppe Tartini (1692-1770).

Tartinis gåtefullt vakre fiolinmusikk med barokkfiolinist Sigurd Imsen.

Som kunststipendiat har Sigurd Imsen nylig disputert ved Norges Musikkhøgskole med prosjektarbeidet «The Tartini Style». Det omhandler konvensjoner 1700-tallets fiolinister hadde å forholde seg til, som improvisasjon og ornamentikk; altså det som ikke lar seg skrive ned på notearket, sett i lys av Tartinis filosofiske arbeider om musikken som et produkt av naturen. Forskningen har resultert i innspillingen av en CD og det er denne vi nå feirer med konsert i den tidsriktig barokke Vår Frue kirke.
Sigurd Imsen spiller på en kopi av den såkalte “Lipinski” Stradivarius fra 1715, som Giuseppe Tartini eide og brukte gjennom det meste av sitt lange liv som fiolinist. Fiolinmaker Jacob von der Lippe har kopiert denne fiolinen og rekonstruert den slik den var da Tartini brukte den, ut i fra historiske opplysninger om nettopp dette instrumentet.
Konserten arrangeres av Senter for Tidligmusikk i samarbeid med Trondheim Symfoniorkester.

Billetter:https://tidligmusikk.hoopla.no/sales/1473278935/

Les mer på http://www.sigurdimsen.com/"Secondo natura" - Fredag 6. november kl 21:00 vil TSO-musiker og barokkfiolinist Sigurd Imsen holde en konsert i Vår Frue Kirke sammen med TSO Tidlig. Anledningen er lanseringen av hans nye plateinnspilling av opplysningstidens mesterfiolinist, Giuseppe Tartini (1692-1770).

Tartinis gåtefullt vakre fiolinmusikk med barokkfiolinist Sigurd Imsen.

Som kunststipendiat har Sigurd Imsen nylig disputert ved Norges Musikkhøgskole med prosjektarbeidet «The Tartini Style». Det omhandler konvensjoner 1700-tallets fiolinister hadde å forholde seg til, som improvisasjon og ornamentikk; altså det som ikke lar seg skrive ned på notearket, sett i lys av Tartinis filosofiske arbeider om musikken som et produkt av naturen. Forskningen har resultert i innspillingen av en CD og det er denne vi nå feirer med konsert i den tidsriktig barokke Vår Frue kirke.
Sigurd Imsen spiller på en kopi av den såkalte “Lipinski” Stradivarius fra 1715, som Giuseppe Tartini eide og brukte gjennom det meste av sitt lange liv som fiolinist. Fiolinmaker Jacob von der Lippe har kopiert denne fiolinen og rekonstruert den slik den var da Tartini brukte den, ut i fra historiske opplysninger om nettopp dette instrumentet.
Konserten arrangeres av Senter for Tidligmusikk i samarbeid med Trondheim Symfoniorkester.

Billetter:https://tidligmusikk.hoopla.no/sales/1473278935/

Les mer på http://www.sigurdimsen.com/