• 25 sep. 2013
    Kl 00:00
Opera
The Blind er opera slik du aldri har opplevd det før – en opplevelse som utfordrer sanseapparatet på en helt ny måte.

Publikum skal ha bind for øynene under hele forestillingen. Man utelater da det visuelle uttrykket, men tilfører i stedet andre sanseinntrykk. Effekten er også at musikken og lydene trer sterkere fram. Under forestillingen vil det bli sendt ut ulike dufter, slik at publikum får oppleve opera med andre sanser enn de er vant til. Hvorfor Auerbach bruker disse virkemidlene, vil nok gå opp for publikum i løpet av operaen.

Operaen bygger på den belgiske symbolisten Maurice Maeterlincks (1862–1949) skuespill Les aveugles (De blinde) fra 1890 kryssklippet med tekster fra bibelens Salme 101 og 130. Handlingen går i korthet ut på at de 12 sangerne agerer blinde på en øde øy som venter på at presten deres skal komme tilbake. Helt alene er de heller ikke, for det er voktere i fyret.

I samarbeid med Trondheim Kammermusikkfestival, Lincoln Center Festival (Ny), American Opera projects og Ny Musikk TrondheimDokkhuset Scene Tirsdag 24. september kl. 22.00 og onsdag 25. september kl. 18.00
Lera Auerbach The Blind Opera a cappella for tolv stemmer
Iscenesatt av John La Bouchardière
TSO Vokalensemble
The Blind er opera slik du aldri har opplevd det før – en opplevelse som utfordrer sanseapparatet på en helt ny måte.

Publikum skal ha bind for øynene under hele forestillingen. Man utelater da det visuelle uttrykket, men tilfører i stedet andre sanseinntrykk. Effekten er også at musikken og lydene trer sterkere fram. Under forestillingen vil det bli sendt ut ulike dufter, slik at publikum får oppleve opera med andre sanser enn de er vant til. Hvorfor Auerbach bruker disse virkemidlene, vil nok gå opp for publikum i løpet av operaen.

Operaen bygger på den belgiske symbolisten Maurice Maeterlincks (1862–1949) skuespill Les aveugles (De blinde) fra 1890 kryssklippet med tekster fra bibelens Salme 101 og 130. Handlingen går i korthet ut på at de 12 sangerne agerer blinde på en øde øy som venter på at presten deres skal komme tilbake. Helt alene er de heller ikke, for det er voktere i fyret.

I samarbeid med Trondheim Kammermusikkfestival, Lincoln Center Festival (Ny), American Opera projects og Ny Musikk TrondheimDokkhuset Scene Tirsdag 24. september kl. 22.00 og onsdag 25. september kl. 18.00
Lera Auerbach The Blind Opera a cappella for tolv stemmer
Iscenesatt av John La Bouchardière
TSO Vokalensemble