• 04 mai 2017
    Kl 21:30

Superdagen er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag og Trondheim Symfoni-orkester som kom i stand i forbindelse med utdelingen av Drømmestipendet i 2012. Flere av ungdommene som var nominert til Drømmestipendet i Sør-Trøndelag fikk oppleve en dag med TSOs musikere gjennom å delta som observatører på prøver med orkesteret og med en påfølgende konsert.

TSO og Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag har tatt dette samarbeidet videre til en «Superdag med TSO», og denne sesongen faller Superdagen på en torsdag. Målsettingen er en synliggjøring av talentfull ungdom i Trondheim og resten av Sør-Trøndelag i aldersgruppa under 20 år som er i startgropa, dvs. før de starter på en høyere musikkutdanning. Ungdommene deltar på konserten enten som tuttimusikere, dvs. som musikere i orkesteret eller som solister. Forberedelsene til, og selve konserten, er med på å gi disse ungdommene en dytt og inspirasjon på veien videre.

Medvirkende elever er fra musikklinja på videregående skoler og kulturskoler i Trøndelag, Lørdagsskolen ved Trondheim kommunale kulturskole.Dirigent Fredrik Burstedt
Solister Ida Solstad, sang
Olaf Strand, klaver
Amanda Pettersen, horn
Lovise Håpnes, horn
Sibelius Finlandia
Sjtsjejdrin Carmen Suite, sats 4, 9 og 13
Howard Fly Me to the Moon
Schönberg On My Own fra Les Miserablés
Grieg Klaverkonsert i a-moll, 1. sats
Haydn Dobbelkonsert for to horn og orkester
Dvorák Symfoni nr. 9, fra den nye verden, 1, 2 og 4.sats
Priser 250 voksen / 120 barn / 450 familie (4 pers) / 50 ekstra barn Alle priser + avgift
Billetter til familiekonserten kjøpes i Olavshallens billettluke eller på Trondheim Torg

Superdagen er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag og Trondheim Symfoni-orkester som kom i stand i forbindelse med utdelingen av Drømmestipendet i 2012. Flere av ungdommene som var nominert til Drømmestipendet i Sør-Trøndelag fikk oppleve en dag med TSOs musikere gjennom å delta som observatører på prøver med orkesteret og med en påfølgende konsert.

TSO og Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag har tatt dette samarbeidet videre til en «Superdag med TSO», og denne sesongen faller Superdagen på en torsdag. Målsettingen er en synliggjøring av talentfull ungdom i Trondheim og resten av Sør-Trøndelag i aldersgruppa under 20 år som er i startgropa, dvs. før de starter på en høyere musikkutdanning. Ungdommene deltar på konserten enten som tuttimusikere, dvs. som musikere i orkesteret eller som solister. Forberedelsene til, og selve konserten, er med på å gi disse ungdommene en dytt og inspirasjon på veien videre.

Medvirkende elever er fra musikklinja på videregående skoler og kulturskoler i Trøndelag, Lørdagsskolen ved Trondheim kommunale kulturskole.Dirigent Fredrik Burstedt
Solister Ida Solstad, sang
Olaf Strand, klaver
Amanda Pettersen, horn
Lovise Håpnes, horn
Sibelius Finlandia
Sjtsjejdrin Carmen Suite, sats 4, 9 og 13
Howard Fly Me to the Moon
Schönberg On My Own fra Les Miserablés
Grieg Klaverkonsert i a-moll, 1. sats
Haydn Dobbelkonsert for to horn og orkester
Dvorák Symfoni nr. 9, fra den nye verden, 1, 2 og 4.sats
Priser 250 voksen / 120 barn / 450 familie (4 pers) / 50 ekstra barn Alle priser + avgift
Billetter til familiekonserten kjøpes i Olavshallens billettluke eller på Trondheim Torg