• 28 apr. 2016
    Kl 21:30
Klassisk symfoni

Rachmaninovs fullblods monumentale andre klaverkonsert tilhører hans aller mest elskede, og er også en av de mest spilte klaverkonsertene. Det er et krevende verk selv for virtuose pianister. Russiske Anna Vinnitskaya tar utfordringen. Selv om Rachmaninov levde og virket på 1900-tallet, viser denne konserten lite eller intet av vår tids tonespråk. Han ble gjerne oppfattet som en talsmann for et forgangent verdensbilde. Klaverkonserten er lyrisk, uttrykksfull, og med en melankolsk undertone.
For Tsjaikovskij var symfonien et univers der komponisten skulle vise sine følelser, lidenskaper og gleder, det vil si hele sin indre verden. I tiden etter ekteskapskrise og selvmordsforsøk komponerte Tsjaikovskij den fjerde symfonien. Bli med på hans turbulente følelseskarusell

fra mørk melankoli til overstrømmende eufori.
DIRIGENT Krzysztof Urbański
SOLIST Anna Vinnitskaya, <i>klaver</i>
Rachmaninov Klaverkonsert nr. 2
Tsjaikovskij Symfoni nr. 4

Rachmaninovs fullblods monumentale andre klaverkonsert tilhører hans aller mest elskede, og er også en av de mest spilte klaverkonsertene. Det er et krevende verk selv for virtuose pianister. Russiske Anna Vinnitskaya tar utfordringen. Selv om Rachmaninov levde og virket på 1900-tallet, viser denne konserten lite eller intet av vår tids tonespråk. Han ble gjerne oppfattet som en talsmann for et forgangent verdensbilde. Klaverkonserten er lyrisk, uttrykksfull, og med en melankolsk undertone.
For Tsjaikovskij var symfonien et univers der komponisten skulle vise sine følelser, lidenskaper og gleder, det vil si hele sin indre verden. I tiden etter ekteskapskrise og selvmordsforsøk komponerte Tsjaikovskij den fjerde symfonien. Bli med på hans turbulente følelseskarusell

fra mørk melankoli til overstrømmende eufori.
DIRIGENT Krzysztof Urbański
SOLIST Anna Vinnitskaya, <i>klaver</i>
Rachmaninov Klaverkonsert nr. 2
Tsjaikovskij Symfoni nr. 4