• 18 okt. 2018
    Kl 21:30
Klassisk symfoni
Gjestespill Stavanger Symfoniorkester
Sjostakovitsj Festivalouverture
Tsjaikovskij Rokokkovariasjoner
Rakhmaninov Symfoni nr. 2
Christian Vásquez dirigent
Edgar Moreau cello


«Skjebnen førte meg tidlig til Mozart», sa Tsjaikovskij. Rokokkovariasjoner er et elsket verk for cello og orkester, som bygger på et tema i «gammel» stil. Om ånden er rokokkoens varer det ikke lenge før vi skjønner at vi er i den romantiske tidsalderen.

Sergej Rakhmaninovs symfoni nr. 2 fra 1907 er et verk i den store russiske romantiske tradisjonen med de lange nostalgiske melodiene og den skjønnhetsmettede atmosfæren. Rakhmaninov er blitt kalt romantikkens siste mohikaner. Han ble sett på som en talsmann for et forgangent verdensbilde trass i at han levde til langt inn på 1900-tallet.

Sjostakovitsj’ flotte festouverture er skrevet til 37-årsjubileet for den russiske revolusjon. Sjostakovitsj, ble på kort varsel informert om at oktoberrevolusjonen skulle markeres, rundt år eller ei, så han måtte ta det på sparket. Samtidig var det 150 år siden komponisten Glinkas fødsel, noe som heller ikke har gått Sjostakovitsj forbi.

Gjestespill Stavanger Symfoniorkester
Sjostakovitsj Festivalouverture
Tsjaikovskij Rokokkovariasjoner
Rakhmaninov Symfoni nr. 2
Christian Vásquez dirigent
Edgar Moreau cello


«Skjebnen førte meg tidlig til Mozart», sa Tsjaikovskij. Rokokkovariasjoner er et elsket verk for cello og orkester, som bygger på et tema i «gammel» stil. Om ånden er rokokkoens varer det ikke lenge før vi skjønner at vi er i den romantiske tidsalderen.

Sergej Rakhmaninovs symfoni nr. 2 fra 1907 er et verk i den store russiske romantiske tradisjonen med de lange nostalgiske melodiene og den skjønnhetsmettede atmosfæren. Rakhmaninov er blitt kalt romantikkens siste mohikaner. Han ble sett på som en talsmann for et forgangent verdensbilde trass i at han levde til langt inn på 1900-tallet.

Sjostakovitsj’ flotte festouverture er skrevet til 37-årsjubileet for den russiske revolusjon. Sjostakovitsj, ble på kort varsel informert om at oktoberrevolusjonen skulle markeres, rundt år eller ei, så han måtte ta det på sparket. Samtidig var det 150 år siden komponisten Glinkas fødsel, noe som heller ikke har gått Sjostakovitsj forbi.