• 26 nov. 2020
    Kl 20:30
Opera
Denne produksjonen er dessverre avlyst
Fredkulla
av Martin Andreas Udbye (1820-1889)
Libretto Carl A. Müller
En konsertversjon av Norges første opera
Dirigent Eivind Gullberg Jensen
Solister
Gisle Skald / Forteller Håvard Stensvold
Margrethe kalt Fredkulla Tonje Eero Hove
Thora Nina Sætherhaug
Kong Magnus Kjetil Støa
Agmund Ola Marius Ryan
Kong Inge / Kol Morten Kvaal
Ridder Giffard Sverre Johan Aal
Kong Eirik Markku Salonen
Trondheim Vokalensemble
TSO-koret
Korleder Urša Lah
Tilretteleggelse sangtekster Runa Svare
Tekstbearbeidelse Jon Bing og Tor Åge Bringsværd
Voksen 500,- Honnør 480,-
Student 380,- Barn/unge (inntil 19 år) 225,-

Fredkulla er avlyst
Vi har besluttet å avlyse Fredkulla. Beslutningen er tatt av smittevernhensyn. Operakonserten vil sannsynligvis bli satt opp igjen neste høst. De som har kjøpt billetter vil bli kontaktet direkte.


Årets 200-årsjubilant, komponisten Martin Andreas Udbye ble født i Trondheim i 1820, og virket hele sitt liv i hjembyen som organist i Hospitalskirken og i Vor Frue kirke og som sanglærer på Katedralskolen. Han skrev den første norske operaen Fredkulla.
Den ble komponert rundt årsskiftet 1857/58 til en libretto av rektor ved Trondheim Katedralskole, Carl Müller. Operaen ble til i en tid da begivenheter fra middelalderens norske historie ble omskrevet og besunget. Fredkulla sto på Christiania Theaters spilleplan i 1877. Udbye var selv på vei til Christiania for å lede prøvene da teatret brant.
Partituret brant imidlertid ikke opp. Men det var først i februar 1997, under Trondheims 1000-års jubileum, at operaen fikk sin premiere i Olavshallen.
Handlingen i operaen er hentet fra Magnus Berrføtts saga med historien om den svenske prinsessen Margrete, som fikk tilnavnet Fredkulla, og hennes arbeid for å bevare freden blant de nordiske nasjoner. Krigen mellom den norske kong Magnus og svenskekongen Inge er det grunnleggende konfliktstoffet, men i handlingen oppstår det en kjærlighetshistorie mellom kong Magnus og svenskekongens datter.
Det var forretningsmannen Bjørn W. Lunde i Trondheim som tok initiativet til en restaurering og produksjon av verket. I regi av Musikkteatret i Trondheim hadde Fredkulla premiere i Olavshallen 1. februar 1997. Regien var ved Stein Winge og Sveinn Einarsson. Scenograf var Jon Kristian Alsaker og dirigent for Trondheim Symfoniorkester var Roar Leinan.

Utfyllende programomtale vil bli lagt ut her

Denne produksjonen er dessverre avlyst
Fredkulla
av Martin Andreas Udbye (1820-1889)
Libretto Carl A. Müller
En konsertversjon av Norges første opera
Dirigent Eivind Gullberg Jensen
Solister
Gisle Skald / Forteller Håvard Stensvold
Margrethe kalt Fredkulla Tonje Eero Hove
Thora Nina Sætherhaug
Kong Magnus Kjetil Støa
Agmund Ola Marius Ryan
Kong Inge / Kol Morten Kvaal
Ridder Giffard Sverre Johan Aal
Kong Eirik Markku Salonen
Trondheim Vokalensemble
TSO-koret
Korleder Urša Lah
Tilretteleggelse sangtekster Runa Svare
Tekstbearbeidelse Jon Bing og Tor Åge Bringsværd
Voksen 500,- Honnør 480,-
Student 380,- Barn/unge (inntil 19 år) 225,-

Fredkulla er avlyst
Vi har besluttet å avlyse Fredkulla. Beslutningen er tatt av smittevernhensyn. Operakonserten vil sannsynligvis bli satt opp igjen neste høst. De som har kjøpt billetter vil bli kontaktet direkte.


Årets 200-årsjubilant, komponisten Martin Andreas Udbye ble født i Trondheim i 1820, og virket hele sitt liv i hjembyen som organist i Hospitalskirken og i Vor Frue kirke og som sanglærer på Katedralskolen. Han skrev den første norske operaen Fredkulla.
Den ble komponert rundt årsskiftet 1857/58 til en libretto av rektor ved Trondheim Katedralskole, Carl Müller. Operaen ble til i en tid da begivenheter fra middelalderens norske historie ble omskrevet og besunget. Fredkulla sto på Christiania Theaters spilleplan i 1877. Udbye var selv på vei til Christiania for å lede prøvene da teatret brant.
Partituret brant imidlertid ikke opp. Men det var først i februar 1997, under Trondheims 1000-års jubileum, at operaen fikk sin premiere i Olavshallen.
Handlingen i operaen er hentet fra Magnus Berrføtts saga med historien om den svenske prinsessen Margrete, som fikk tilnavnet Fredkulla, og hennes arbeid for å bevare freden blant de nordiske nasjoner. Krigen mellom den norske kong Magnus og svenskekongen Inge er det grunnleggende konfliktstoffet, men i handlingen oppstår det en kjærlighetshistorie mellom kong Magnus og svenskekongens datter.
Det var forretningsmannen Bjørn W. Lunde i Trondheim som tok initiativet til en restaurering og produksjon av verket. I regi av Musikkteatret i Trondheim hadde Fredkulla premiere i Olavshallen 1. februar 1997. Regien var ved Stein Winge og Sveinn Einarsson. Scenograf var Jon Kristian Alsaker og dirigent for Trondheim Symfoniorkester var Roar Leinan.

Utfyllende programomtale vil bli lagt ut her