• 14 sep. 2017
    Kl 21:30
Klassisk symfoni

Finland 100 år

I 2017 feirer Finland 100 år som selvstendig nasjon. Her får du et helfinsk program med blodfersk så vel som klassisk finsk musikk.
Dirigent Dalia Stasevska
Solist Lauri Porra, el-bass
Salonen Helix
Porra Entropia, el-basskonsert
Sibelius Symfoni nr. 1

Finland 100 år - Onnea, Suomi

Det er hundre år siden Finland erklærte sin uavhengighet fra Russland. Konserten vil anskueliggjøre Finlands 100 år som selvstendig land. Den tsjekkiske forfatteren Milan Kundera skrev en gang om de små nasjoners betydning i Europa. ‘’En iakttager utenfra kan bli fascinert av den ofte forbausende intensiteten i deres kulturelle liv. Dette er en fordel ved litenheten: Frodigheten av kulturelle begivenheter foregår i en menneskelig skala; alle kan bli omfattet av denne frodigheten”. Finland passer godt til denne beskrivelsen, og da i særlig grad landets musikkliv. Det begynte med den gåtefulle Jean Sibelius, som skrev i sin dagbok: ‘’Ikke alle kan være et fornyende geni. Som en personlighet og et gjenferd fra skogene får man tildelt sin lille, beskjedne plass.” Men akkurat beskjeden ble hans innsats ikke for den store musikken. Tvert imot. Takket være Sibelius har den finske musikken i dag vokst frem til en førende posisjon. Finland er et lite land målt i antall innbyggere, men det er en stor nasjon målt med musikkens målebånd.

Lauri Porra er en finsk elbassist og komponist, kjent som medlem av heavy metal-gruppene Stratovarius og Sinergy. Han er oldebarn av Jean Sibelius, og gift med kveldens dirigent Dalia Stasevska. Porra studerte el-bassspill ved Pop Jazz konservatoriet i Helsingfors.

Esa-Pekka Salonen er mest kjent som dirigent, men har også noen komposisjoner på sin oeuvre-liste, blant dem Helix for orkester. Det relativt korte verket er i én sats, og var en bestilling fra BBC til deres The Proms konsert i London i august 2005 med the World Orchestra for Peace og dirigent Valery Gergiev, som verket er tilegnet.

I april 1898 påbegynte Sibelius sin første symfoni i Berlin. I juni dro han tilbake til hjemlandet der trykket fra det russiske tsardømmet var hardnet betydelig. Tsaren hadde innsatt en ny guvernør: landet skulle russifiseres. Det pustet til den nasjonale flamme. Kampviljen var sterk og Sibelius nasjonalsinnet. I februar 1899 var den første symfonien på det nærmeste ferdig. Men så skjedde det noe på det politiske plan som krevde handling av Sibelius. Da utstedte den russiskinnsatte guvernøren det såkalte februar-manifestet hvor de ennå relativt uavhengige finske forhold med et pennestrøk ble slettet. Det brakte Finland på randen av opprør, og Sibelius’ bidrag var Finlandia. I april 1899 kunne han imidlertid selv dirigere uroppførelsen av den første symfonien, så heroisk og full av finsk nasjonalfølelse.

Finland 100 år

I 2017 feirer Finland 100 år som selvstendig nasjon. Her får du et helfinsk program med blodfersk så vel som klassisk finsk musikk.
Dirigent Dalia Stasevska
Solist Lauri Porra, el-bass
Salonen Helix
Porra Entropia, el-basskonsert
Sibelius Symfoni nr. 1

Finland 100 år - Onnea, Suomi

Det er hundre år siden Finland erklærte sin uavhengighet fra Russland. Konserten vil anskueliggjøre Finlands 100 år som selvstendig land. Den tsjekkiske forfatteren Milan Kundera skrev en gang om de små nasjoners betydning i Europa. ‘’En iakttager utenfra kan bli fascinert av den ofte forbausende intensiteten i deres kulturelle liv. Dette er en fordel ved litenheten: Frodigheten av kulturelle begivenheter foregår i en menneskelig skala; alle kan bli omfattet av denne frodigheten”. Finland passer godt til denne beskrivelsen, og da i særlig grad landets musikkliv. Det begynte med den gåtefulle Jean Sibelius, som skrev i sin dagbok: ‘’Ikke alle kan være et fornyende geni. Som en personlighet og et gjenferd fra skogene får man tildelt sin lille, beskjedne plass.” Men akkurat beskjeden ble hans innsats ikke for den store musikken. Tvert imot. Takket være Sibelius har den finske musikken i dag vokst frem til en førende posisjon. Finland er et lite land målt i antall innbyggere, men det er en stor nasjon målt med musikkens målebånd.

Lauri Porra er en finsk elbassist og komponist, kjent som medlem av heavy metal-gruppene Stratovarius og Sinergy. Han er oldebarn av Jean Sibelius, og gift med kveldens dirigent Dalia Stasevska. Porra studerte el-bassspill ved Pop Jazz konservatoriet i Helsingfors.

Esa-Pekka Salonen er mest kjent som dirigent, men har også noen komposisjoner på sin oeuvre-liste, blant dem Helix for orkester. Det relativt korte verket er i én sats, og var en bestilling fra BBC til deres The Proms konsert i London i august 2005 med the World Orchestra for Peace og dirigent Valery Gergiev, som verket er tilegnet.

I april 1898 påbegynte Sibelius sin første symfoni i Berlin. I juni dro han tilbake til hjemlandet der trykket fra det russiske tsardømmet var hardnet betydelig. Tsaren hadde innsatt en ny guvernør: landet skulle russifiseres. Det pustet til den nasjonale flamme. Kampviljen var sterk og Sibelius nasjonalsinnet. I februar 1899 var den første symfonien på det nærmeste ferdig. Men så skjedde det noe på det politiske plan som krevde handling av Sibelius. Da utstedte den russiskinnsatte guvernøren det såkalte februar-manifestet hvor de ennå relativt uavhengige finske forhold med et pennestrøk ble slettet. Det brakte Finland på randen av opprør, og Sibelius’ bidrag var Finlandia. I april 1899 kunne han imidlertid selv dirigere uroppførelsen av den første symfonien, så heroisk og full av finsk nasjonalfølelse.