• 07 apr. 2016
    Kl 21:30
Klassisk symfoni

Skjebnen har villet det slik at Beethovens forskjellige teaterkomposisjoner er blitt revet løs fra sitt utgangspunkt, og at det nesten bare er ouver­turene som spilles, slik tilfelle er med kveldens verk. Andre eksempler er Corolian, Athens ruiner, og ikke minst kveldens verk.

Når Urbanski dirigerer sin første Mozart-symfoni måtte det bli den mest kjente og spilte, nr. 40. Mozarts tre siste symfonier utgjør et vendepunkt i symfoniens historie. Den midterste, nr. 40 i g-moll, også kalte store g-moll, er sammen med den lille, nr. 25 Mozarts to eneste symfonier i denne tonearten. Nr. 40 innledes med sitt velkjent rastløse og urolige hovedtema, og symfonien oppfattes som Mozarts mest bittersøte med den litt dystre menuetten og stormende finalen.

Mozarts tre siste symfonier utgjør et vendepunkt i symfoniens historie. De bør ses i en sammenheng, Ja, dirigenten Nikolaus Harnoncourt argumenterer for at symfoniene må ses som deler i en større symfonisk helhet. Den midterste, nr. 40 i g-moll, også kalte store g-moll (den lille er nr. 25) er Mozarts to eneste symfonier i denne tonearten. Nr. 40 innledes med sitt velkjent rastløse og urolige hovedtema, og symfonien oppfattes som tragisk og skjebnetung, ja, Mozarts mest bittersøte med den dystre menuetten og stormende finalen.

Vi vil aldri slutte å beundre komponisten som for alle tider vil bli stående som selve ungdomskilden, en sjelens vederkveger fremfor noen. Gjennom århundrer har Mozarts liv fascinert mange, men i de siste årtier har oppfatningen av den geniale komponisten endret seg drastisk. Tidligere satte man likhetstegn mellom pudderparykk og åndelig opphøydhet. Vi har fått Mozart ned på jorda igjen som et menneske av kjøtt og blod og med en nærmest sjokkerende bramfrihet.

DIRIGENT Krzysztof Urbański
SOLISTER Guro Kleven Hagen, fiolin og Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj
Mozart Ouverturen til Figaros bryllup
Mozart Symfoni nr. 40
Mozart Sinfonia Concertante

Skjebnen har villet det slik at Beethovens forskjellige teaterkomposisjoner er blitt revet løs fra sitt utgangspunkt, og at det nesten bare er ouver­turene som spilles, slik tilfelle er med kveldens verk. Andre eksempler er Corolian, Athens ruiner, og ikke minst kveldens verk.

Når Urbanski dirigerer sin første Mozart-symfoni måtte det bli den mest kjente og spilte, nr. 40. Mozarts tre siste symfonier utgjør et vendepunkt i symfoniens historie. Den midterste, nr. 40 i g-moll, også kalte store g-moll, er sammen med den lille, nr. 25 Mozarts to eneste symfonier i denne tonearten. Nr. 40 innledes med sitt velkjent rastløse og urolige hovedtema, og symfonien oppfattes som Mozarts mest bittersøte med den litt dystre menuetten og stormende finalen.

Mozarts tre siste symfonier utgjør et vendepunkt i symfoniens historie. De bør ses i en sammenheng, Ja, dirigenten Nikolaus Harnoncourt argumenterer for at symfoniene må ses som deler i en større symfonisk helhet. Den midterste, nr. 40 i g-moll, også kalte store g-moll (den lille er nr. 25) er Mozarts to eneste symfonier i denne tonearten. Nr. 40 innledes med sitt velkjent rastløse og urolige hovedtema, og symfonien oppfattes som tragisk og skjebnetung, ja, Mozarts mest bittersøte med den dystre menuetten og stormende finalen.

Vi vil aldri slutte å beundre komponisten som for alle tider vil bli stående som selve ungdomskilden, en sjelens vederkveger fremfor noen. Gjennom århundrer har Mozarts liv fascinert mange, men i de siste årtier har oppfatningen av den geniale komponisten endret seg drastisk. Tidligere satte man likhetstegn mellom pudderparykk og åndelig opphøydhet. Vi har fått Mozart ned på jorda igjen som et menneske av kjøtt og blod og med en nærmest sjokkerende bramfrihet.

DIRIGENT Krzysztof Urbański
SOLISTER Guro Kleven Hagen, fiolin og Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj
Mozart Ouverturen til Figaros bryllup
Mozart Symfoni nr. 40
Mozart Sinfonia Concertante