• 11 feb. 2017
    Kl 16:30
Improviserte vårtoner med Det Norske Blåseensemble

På konsertene torsdag 9. og fredag 10. februar forsterket Det Norske Blåseensemble TSO i Prokofjevs Skytiske Suite og i Stravsinskijs Vårofferet, som begge er verk som krever store musikalske muskler, særlig på blåsersiden.
Lørdag 11. februar holder Det Norske Blåseensemble en egen konsert i Olavshallens Lille sal der du får høre Vårofferet på en måte du aldri har hørt før, og som du aldri kommer til å høre igjen. Musikalsk leder er Geir Lysne og Vladislav Sendecki er solist på piano.

Det Norske Blåseensemble har med sin mangeårige satsning på sanntidsmusikk banet vei for ny klassisk musikk med improvisasjon; musikk som skapes i sann tid. Sjekk også http://www.dnbe.no/hjem og facebook.no/dnbe.no

Billettpris 300,- honnør 250,- student 100,- (Alle priser + avgift)

Møt ensemblets musikalske leder og kurator, Geir Lysne, til førsnakk i TSOs kantine kl. 14:30.

Improviserte vårtoner med Det Norske Blåseensemble

På konsertene torsdag 9. og fredag 10. februar forsterket Det Norske Blåseensemble TSO i Prokofjevs Skytiske Suite og i Stravsinskijs Vårofferet, som begge er verk som krever store musikalske muskler, særlig på blåsersiden.
Lørdag 11. februar holder Det Norske Blåseensemble en egen konsert i Olavshallens Lille sal der du får høre Vårofferet på en måte du aldri har hørt før, og som du aldri kommer til å høre igjen. Musikalsk leder er Geir Lysne og Vladislav Sendecki er solist på piano.

Det Norske Blåseensemble har med sin mangeårige satsning på sanntidsmusikk banet vei for ny klassisk musikk med improvisasjon; musikk som skapes i sann tid. Sjekk også http://www.dnbe.no/hjem og facebook.no/dnbe.no

Billettpris 300,- honnør 250,- student 100,- (Alle priser + avgift)

Møt ensemblets musikalske leder og kurator, Geir Lysne, til førsnakk i TSOs kantine kl. 14:30.