• 05 feb. 2017
  Kl 17:00
 • 05 feb. 2017
  Kl 20:00
 • 06 feb. 2017
  Kl 19:00
 • 07 feb. 2017
  Kl 19:00
 • 08 feb. 2017
  Kl 19:00
Opera
Et kammerspill om en samisk kvinneskjebne på Trondhjems Tugthus.

Spillested: Trondhjems Tugthus, Lagmannsrettssalen, Erling Skakkes gt. 60.

Urpremiere søndag 5. februar 2017.

Bestillingsverk til Tråante 2017, som er 100-årsjubileet for samenes første landsmøte. I samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet, Norsk Rettsmuseum og Trondheim Symfoniorkester.


I perioden 1854 til 1867 sonet i alt syv kvinnelige samiske fanger kortere og lengre straffer i Trondhjems Tugthus for sin medvirkning i Kautokeino-opprøret i 1852. Elen Aslakdatter Skum, opprinnelig dødsdømt, sonet den lengste straffen av samtlige straffedømte.
Sogneprest i Hospitalskirken i Trondheim i denne perioden var Frederik Storm, som også var ansvarlig for språkopplæring, gudstjenester og sjelesorg i Tugthuset. Mellom linjene i hans kortfattede notater kan vi lese hvordan hun slet med både depresjoner og samvittighetskvaler. Storms engasjement i Elens skjebne blir også dokumentert gjennom hans forsøk på å få henne benådet, noe han måtte søke om flere ganger før dette ble innvilget.

Vår forestilling vil gå nærmere inn i deres dialog, slik den kan ha utspilt seg. Protokoller og annen dokumentasjon om Kautokeinoopprøret danner utgangspunkt for fiksjonen der vi utvikler en musikkdramatisk dialog: Hvilke spørsmål drøftet de, hva fortalte hun ham om sin rolle i opprøret, hvorfor medvirket hun i dette brutale dramaet, hvordan opplevde hun soningen på Kalvskinnet, hvilke tanker hadde hun om framtiden ? I forestillingen medvirker også den karismatiske svenske presten Lars Levi Laestadius, som i 1840-årene inspirerte samefolket til å frigjøre seg fra den sosiale uretten som myndighetene utsatte dem for.


Illustrasjonsfoto: Jarle Hagen

Varighet: ca. 75 minutter, inkl. innledningsforedrag.
Pris: 200 kr + avgift.

Lagmannsrettsalen har kun 75 sitteplasser.Musikk Terje Bjørklund / Frode Fjellheim, musikalsk konsulent
Manus og regi Marit Selfjord / Kristin Sara, rådgiver og oversetter, tegnspråktolking av introduksjon
I rollene
Elen Aslakdatter Skum Anna Sundström Otervik
Frederik Storm / Lars Levi Laestadius Per Vollestad
Trio Luna (fra TSO) Annika Nordström, fløyte / Jan Petter Hilstad, bratsj / Ruth Potter, harpe
Scenografi og kostyme Toril Skipnes
Samisk kostyme Eiva Marita Sara
Lyd Mathieu Lacroix
Lys Sune Schjelderup
Prosjekteier NTNU Vitenskapsmuseet, Utstillings og publikumsseksjonen v/Formidlingssjef Randi Wenche Haugen


Et kammerspill om en samisk kvinneskjebne på Trondhjems Tugthus.

Spillested: Trondhjems Tugthus, Lagmannsrettssalen, Erling Skakkes gt. 60.

Urpremiere søndag 5. februar 2017.

Bestillingsverk til Tråante 2017, som er 100-årsjubileet for samenes første landsmøte. I samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet, Norsk Rettsmuseum og Trondheim Symfoniorkester.


I perioden 1854 til 1867 sonet i alt syv kvinnelige samiske fanger kortere og lengre straffer i Trondhjems Tugthus for sin medvirkning i Kautokeino-opprøret i 1852. Elen Aslakdatter Skum, opprinnelig dødsdømt, sonet den lengste straffen av samtlige straffedømte.
Sogneprest i Hospitalskirken i Trondheim i denne perioden var Frederik Storm, som også var ansvarlig for språkopplæring, gudstjenester og sjelesorg i Tugthuset. Mellom linjene i hans kortfattede notater kan vi lese hvordan hun slet med både depresjoner og samvittighetskvaler. Storms engasjement i Elens skjebne blir også dokumentert gjennom hans forsøk på å få henne benådet, noe han måtte søke om flere ganger før dette ble innvilget.

Vår forestilling vil gå nærmere inn i deres dialog, slik den kan ha utspilt seg. Protokoller og annen dokumentasjon om Kautokeinoopprøret danner utgangspunkt for fiksjonen der vi utvikler en musikkdramatisk dialog: Hvilke spørsmål drøftet de, hva fortalte hun ham om sin rolle i opprøret, hvorfor medvirket hun i dette brutale dramaet, hvordan opplevde hun soningen på Kalvskinnet, hvilke tanker hadde hun om framtiden ? I forestillingen medvirker også den karismatiske svenske presten Lars Levi Laestadius, som i 1840-årene inspirerte samefolket til å frigjøre seg fra den sosiale uretten som myndighetene utsatte dem for.


Illustrasjonsfoto: Jarle Hagen

Varighet: ca. 75 minutter, inkl. innledningsforedrag.
Pris: 200 kr + avgift.

Lagmannsrettsalen har kun 75 sitteplasser.Musikk Terje Bjørklund / Frode Fjellheim, musikalsk konsulent
Manus og regi Marit Selfjord / Kristin Sara, rådgiver og oversetter, tegnspråktolking av introduksjon
I rollene
Elen Aslakdatter Skum Anna Sundström Otervik
Frederik Storm / Lars Levi Laestadius Per Vollestad
Trio Luna (fra TSO) Annika Nordström, fløyte / Jan Petter Hilstad, bratsj / Ruth Potter, harpe
Scenografi og kostyme Toril Skipnes
Samisk kostyme Eiva Marita Sara
Lyd Mathieu Lacroix
Lys Sune Schjelderup
Prosjekteier NTNU Vitenskapsmuseet, Utstillings og publikumsseksjonen v/Formidlingssjef Randi Wenche Haugen