• 28 apr. 2017
    Kl 21:00
Konsert med Trondheim Vokalensemble i Frimurerlogen 28. april kl. 19:00

DET MENNESKELIGE ANSIKT

Det vi fremfører i kveld er dypt personlig fra komponistene og poetenes side, skrevet i ekstreme situasjoner i deres liv. Her er det ingen distanse til materialet. Og i møte med død, sorg og krig velger alle disse å betone det menneskelige – det skjøre og det sårbare, det livskraftige og det vakre.
I 1608 fikk Claudio Monteverdi en bestilling om å skrive et verk til minne om sopranen Caterina Martinelli. Han kjente henne godt, hun hadde vært hans elev, og fra hun var 14 år bodde hun hos familien Monteverdi en lang periode. Hun ble 18 år.
Fire Salmer er Griegs siste komposisjon, og helsen hans var ikke god da han arbeidet med denne musikken. Kan hende følte han at dette ville bli det siste han skrev. Han valgte ut fire religiøse folketoner og han valgte å skrive for uakompagnert kor.
Diktene og musikken til Figure Humaine er skrevet i hemmelighet i et okkupert Frankrike. Poulenc insisterte på at det skulle fremføres a cappella selv om det er svært krevende; det skulle være den menneskelige stemme som talte.

Håkon Daniel Nystedt

Trondheim Vokalensemble
Håkon Daniel Nystedt dirigent
Claudio Monteverdi Sestina, Lagrime d’Amante al Sepolcro dell’Amata - den elskendes tårer ved den elskedes grav
Edvard Grieg Fire Salmer, op 74: Hvad est du dog skjøn Guds søn har gjort mig fri Jesus Kristus er opfaren I himmelen
Francis Poulenc Figure Humaine - det menneskelige ansikt
Konsert med Trondheim Vokalensemble i Frimurerlogen 28. april kl. 19:00

DET MENNESKELIGE ANSIKT

Det vi fremfører i kveld er dypt personlig fra komponistene og poetenes side, skrevet i ekstreme situasjoner i deres liv. Her er det ingen distanse til materialet. Og i møte med død, sorg og krig velger alle disse å betone det menneskelige – det skjøre og det sårbare, det livskraftige og det vakre.
I 1608 fikk Claudio Monteverdi en bestilling om å skrive et verk til minne om sopranen Caterina Martinelli. Han kjente henne godt, hun hadde vært hans elev, og fra hun var 14 år bodde hun hos familien Monteverdi en lang periode. Hun ble 18 år.
Fire Salmer er Griegs siste komposisjon, og helsen hans var ikke god da han arbeidet med denne musikken. Kan hende følte han at dette ville bli det siste han skrev. Han valgte ut fire religiøse folketoner og han valgte å skrive for uakompagnert kor.
Diktene og musikken til Figure Humaine er skrevet i hemmelighet i et okkupert Frankrike. Poulenc insisterte på at det skulle fremføres a cappella selv om det er svært krevende; det skulle være den menneskelige stemme som talte.

Håkon Daniel Nystedt

Trondheim Vokalensemble
Håkon Daniel Nystedt dirigent
Claudio Monteverdi Sestina, Lagrime d’Amante al Sepolcro dell’Amata - den elskendes tårer ved den elskedes grav
Edvard Grieg Fire Salmer, op 74: Hvad est du dog skjøn Guds søn har gjort mig fri Jesus Kristus er opfaren I himmelen
Francis Poulenc Figure Humaine - det menneskelige ansikt