• 14 feb. 2019
    Kl 20:30
Klassisk symfoni
Haydn Symfoni nr. 88
Brahms Klaverkonsert nr. 1
Elgar Enigmavariasjoner
Guy Braunstein dirigent
Sunwook Kim klaver


«Elgars Enigmavariasjoner er et fantastisk flott stykke jeg alltid har satt stor pris på å spille og lytte til. Den mest kjente satsen «Nimrod» er ubeskrivelig vakker, her blir det garantert høy gåsehud-faktor.»

- Birgit Hagerup Andersen Programkoordinator og tidligere bratsjist i TSO


Han er i ferd med å komme tilbake i konsertsalene for fullt, Joseph Haydn, etter å ha blitt sett på som en småkjedelig bestefar til den vidunderlige Mozart og maskuline Beethoven. Haydns symfonier, så fulle av innfall og ideer, spilles nå med vidd og humør.

Den innledende strykemelodien i Brahms’ klaverkonsert har en inderlig karakter som farger konsertens sjelfulle dialog mellom klaveret og orkesteret. Konserten er et kjærlighetsbrev i musikk, som Clara Schumann kalte den. Men er det en bønn for hans syke venn Robert Schumann eller et bilde på den forgudede Clara?

En aften i oktober 1898 ved klaveret tryllet imperiekomponisten Edward Elgar frem et tema, som han senere ga 14 variasjoner, kalt Enigma. Ideen var å portrettere noen venner, og variasjonene ble utstyrt med vennenes initialer. Enigmavariasjoner er hans mest elskede verk.

Haydn Symfoni nr. 88
Brahms Klaverkonsert nr. 1
Elgar Enigmavariasjoner
Guy Braunstein dirigent
Sunwook Kim klaver


«Elgars Enigmavariasjoner er et fantastisk flott stykke jeg alltid har satt stor pris på å spille og lytte til. Den mest kjente satsen «Nimrod» er ubeskrivelig vakker, her blir det garantert høy gåsehud-faktor.»

- Birgit Hagerup Andersen Programkoordinator og tidligere bratsjist i TSO


Han er i ferd med å komme tilbake i konsertsalene for fullt, Joseph Haydn, etter å ha blitt sett på som en småkjedelig bestefar til den vidunderlige Mozart og maskuline Beethoven. Haydns symfonier, så fulle av innfall og ideer, spilles nå med vidd og humør.

Den innledende strykemelodien i Brahms’ klaverkonsert har en inderlig karakter som farger konsertens sjelfulle dialog mellom klaveret og orkesteret. Konserten er et kjærlighetsbrev i musikk, som Clara Schumann kalte den. Men er det en bønn for hans syke venn Robert Schumann eller et bilde på den forgudede Clara?

En aften i oktober 1898 ved klaveret tryllet imperiekomponisten Edward Elgar frem et tema, som han senere ga 14 variasjoner, kalt Enigma. Ideen var å portrettere noen venner, og variasjonene ble utstyrt med vennenes initialer. Enigmavariasjoner er hans mest elskede verk.