Trondheim Symfoniorkester

Om TSO Opera

Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) har en sammensatt organisasjonsmodell som inkluderer tre hovedområder; symfonisk virksomhet, opera og samarbeidet med Trondheimsolistene. I departementets evaluering i 2013/14 ble TSOs organisasjon beskrevet som kreativ og innovativ. Rapporten avsluttes med at TSOs gode ressursutnyttelse kommer både publikum og samarbeidsaktører til gode.

Opera ble en del av TSO i 2009 etter at opera og musikkteater hadde vært organisert som en egen stiftelse. TSOs hovedoppgaver er å produsere og presentere opera, samprodusere med andre aktører og være mottaker av gjestespill. I strategiplanen heter det: TSO skal produsere og presentere opera på høyt nivå og skal utvikle genren til en aktuell og attraktiv kunstform for et bredt publikum.


Trondheim Vokalensemble

Samtidig som opera ble en del av TSO startet også arbeidet med profesjonalisering av kor. TSO har siden 2009 på prosjektbasis drevet et ensemble under navnet Trondheim Vokalensemble. 

Les mer om Trondheim vokalensemble


TSO koret

TSO koret er et kor tilknyttet Trondheim Symfoniorkester & Opera. Koret er en naturlig del av våre operaproduksjoner, som i oppsetningene Otello og Faust i Olavshallen, men også i de store korverkene, sammen med bl.a. Trondheim Vokalensemble i Mahlers andre symfoni. Kunstnerisk leder for koret er Ursa Lah, en kjent korpersonlighet både i Norge og internasjonalt, som vi er veldig stolte av å ha hos oss. 

Er du sanger med relativt god sangteknikk og notelesingsevne, glad i å stå på en scene, i en med kostyme og sminke og ikke redd for å bli pushet både scenisk og sanglig, så er dette noe for deg. For prøvesang, ta kontakt med Ursa Lah, ursalah@gmail.com