Trondheim Symfoniorkester

Trondheim Vokalensemble

Trondheim Vokalensemble er et profesjonelt kor som ble etablert i 2015. Ensemblet er tilknyttet Nidarosdomen/Vår Frue menighet (NDVF) og Trondheim Symfoniorkester & Opera.

TVE10.jpg#asset:5573

Trondheim Vokalensemble (TVE) kom i stand som et resultat av en bevilgning fra Norsk Kulturråd i august 2015, etter en felles søknad fra Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet (NDVF) og Trondheim Symfoniorkester (TSO). Man satte straks i gang med å bygge opp et ensemble gjennom prøvesang, et arbeid som fortsatt pågår.

TVE er i 2021 inne i sitt femte driftsår, og har funnet sin plass i Trøndelag og blant profesjonelle musikkensembler i Norge. Ensemblesangernes jobb er knyttet til TSOs operasatsning. I tillegg er koret tilknyttet Nidarosdomen der ensemblet bidrar ved vanlige høymesser og begivenheter av nasjonal karakter. Koret har også plass til konserter i egen regi.

Ensemblet har pr. i dag syv fast ansatte sangere, men ensemblet utvides til både tolv og seksten sangere ved behov. Det rekrutteres blant de beste både lokalt og nasjonalt.

Sangere i Trondheim Vokalensemble:


Se også https://www.nidarosdomen.no/musikik-arkitektur-historie/trondheim-vokalensemble