Et samarbeid som forener og styrker regionens talentarbeid på det klassiske musikkfeltet.

Trondheim Symfoniorkester & Opera har sammen med NTNU Institutt for musikk, Trondheim Intl Chamber Music Competition, Trondheim kulturskole og Trondheimsolistene opprettet et unikt samarbeid, hvor målet er å forene regionens kompetanse og krefter innen talentarbeid.

Med kammermusikk og samspill i sentrum gis musikktalenter i alderen 13-30 år et utvidet individuelt tilbud, samtidig som talentmiljøet i sin helhet styrkes. TSO bidrar med store og inspirerende musikkopplevelser, konserterfaring, solistoppgaver, mentorordninger, mesterklasser, kammermusikkundervisning og samspill. Sammen gir dette talentene en sterk lokal forankring og et godt grunnlag for videre utøvende karriere.

Programmet støttes av Talent Norge.

Les mer på talenttrondheim.no