TSO har et utstrakt samarbeid med landets ledende utdanningsinstitusjoner på musikkfeltet.

Symfoniorkestret er i sin grunnleggende form stort og ressurskrevende, men ikke desto mindre trenger mange musikkstudenter tilgang til dette formatet for å komme videre i sin utvikling. Det er i TSOs sterke interesse å bidra til at så mange som mulig av disse kan ha nettopp vårt orkester som læringsarena.

Sangere og instrumentalister under utdanning ved NTNU Institutt for musikk kan søke ensemblepraksis i TSO eller Trondheim Vokalensemble, og dermed få muligheten til å inngå i et profesjonelt ensemble allerede som studenter. Gjennom programmet vil de delta på flere av orkestrets eller vokalensemblets konserter, med en av våre musikere som veileder. Slik får de innføring i faglige krav som stilles til en utøvende musiker, de får sjansen til å være en del av et profesjonelt arbeidsmiljø og de vil kunne motta instruksjon og inspirasjon fra verdensledende kunstneriske ledere og dirigenter.

Studenter innen direksjon og komposisjon er særlig avhengig av å få utøve sin disiplin med et fullt symfoniorkester. Derfor arrangerer TSO med jevne mellomrom komponistverksted i samarbeid med NTNU, NMH og Høgskolen i Lillehammer, i tillegg til dirigentseminar med internasjonalt anerkjente instruktører i samarbeid med Dirigentløftet. De unge får ikke bare prøvd ut teknikker og kunstneriske ambisjoner i et symfonisk format, de får også innblikk kulturbransjens indre strukturer og lærdom om hvordan dette påvirker egne arbeidsprosesser.

TSO er i sin programmering bevisst på å la nye stemmer komme til orde, blant annet i form av unge solister og dirigenter. Gjennom sesongen medvirker derfor disse på flere av våre ordinære konserter, noe som gir dem både uvurderlig konserterfaring og muligheten til å vise seg fram. TSO er også med i lanseringsprogrammet Opptakt for dirigenter.