SAMMENDRAG - PRINSESSE ASTRID INTERNASJONALE MUSIKKPRIS 2018