Trondheim Symfoniorkester

Utdrag fra Wallin & Brahms

Utdrag fra torsdagskonserten den 28. januar 2021:

Tragisk ouverture, op. 81 – Johannes Brahms

Moldau fra Mitt fedreland – Bedřich Smetana


Peter Szilvay, dirigent


På grunn av rettighetsbelagt musikk ble Das war schön!, dobbelkonsert for cello og slagverk, av Rolf Wallin fjernet fra konsertopptaket etter februar 2021.

« Tilbake