TSO HJEMMEKONTOR – Ine og Ana

Ine Pollenus og Ana Termeulen spiller 2. og 3. sats fra duo sonata Op. 3, nr. 3 av Jean-Marie Leclair i stua!