Trondheim Symfoniorkester

Symfoniske dikt & drama

Konsert med Trondheim Symfoniorkester & Opera i Olavshallen, 29. april 2021.
Verker av Stenhammar, Reger, Irgens Jensen og Liszt.
Daniel Reith, dirigent :
Daniel Turcina, konsertmester
Torodd Wigum, konferansier


« Tilbake