Trondheim Symfoniorkester

Marita Sølberg med Wagner og Puccini

Operakonsert; Marita Sølberg med Wagner og utdrag fra Valkyrien, Puccini og Verdi.

Dirigent James Gaffigan
Solister
Sieglinde Marita Sølberg
Siegmund Kjetil Støa
Valkyrier
Helmwige Sigrid Vetleseter Bøe
Gerhilde Camilla Stenhoff Vist
Schwertleite Siv Oda Hagerupsen
Waltraute Åse Krystad
Siegrune Jeanette Goldstein
Ortlinde Tonje Eero Hove
Rossweisse Maria Nohr
Grimgerde Nina Sætherhaug
Program
Første del: Marita Sølberg
Wagner Forspillet til 3dje akt av LohengrinVerdi
Verdi Ave Maria, Desdemonas arie fra Otello
Wagner Langfredagsmystikk fra Parsifal
Puccini Senza mamma, Angelicas arie fra Søster Angelica
Andre del: Wagner og utdrag fra Valkyrien
Valkyrierittet fra operaens tredje akt
Siegfrids sørgemarsj fra Ragnarokk
Utdrag fra Valkyriens 1ste akt
« Tilbake