Trondheim Symfoniorkester

SUPERDAG OG UNG I KOR

En symfonisk startgrop for musikkelever.

Tidlig krøkes som god musikkelsker skal bli! TSO har ulike konserttilbud som gir unge elever ved kulturskoler og musikklinjer mulighet til å på nært hold oppleve - og delta i - profesjonell symfonisk musisering.

Superkonsert arrangeres i samarbeid med Norsk kulturskoleråd Trøndelag og Trondheim kommunale kulturskole. Konserten gir  ungdommer i alderen 13-20 år anledning til å fremføre orkesterrepertoar side om side med profesjonelle musikere. Undervisning og gruppeprøver i forkant er en del av prosessen, og ekstra talentfulle elever gis solistoppgaver og solostemmer. God pedagogisk planlegging og tilrettelegging sørger for mestringsfølelse hos hver enkelt, med det mål for øye å skape symfonisk mersmak så vel som musikalsk utvikling.

Ung i kor: Omtrent annet hvert år inviteres alle musikklinjer ved videregående skoler i regionen til å fremføre et korverk sammen med TSO og Trondheim Vokalensemble. Etter å ha gjort et grundig forarbeide ved sine respektive skoler, kommer elevene til Olavshallen og fullfører læringsprosessen sammen med fullsatt orkester, og med instruksjon fra en kunstnerisk leder av internasjonalt kaliber. Resultatet blir en storslått konsert med flere hundre aktører på scenen, og ikke sjelden rapporteres det om skoleelever som virkelig har sett det symfoniske lyset etter å ha få denne muligheten.