Trondheim Symfoniorkester

TALENT TRONDHEIM KAMMERMUSIKKSKOLEN

Trondheim Symfoniorkester & Opera har sammen med NTNU Institutt for musikk, Trondheim Intl Chamber Music Competition, Trondheim kommunale kulturskole og TrondheimSolistene opprettet et unikt samarbeid, hvor målet er å forene regionens kompetanse og krefter innen talentarbeid.

Med kammermusikk og samspill i sentrum gis musikktalenter i alderen 15-30 år et utvidet individuelt tilbud, samtidig som talentmiljøet i sin helhet styrkes. TSO bidrar med konserterfaring, solistoppgaver, mentorordninger, mesterklasser, kammermusikkundervisning og -samspill m.m. Sammen skaper dette en sterk lokal forankring og et godt grunnlag for videre utøvende karriere.

Programmet støttes av Talent Norge.

Les mer på talenttrondheim.no