Wallin & Brahms - digital konsert

Kjøp billetter

På grunn av smittesituasjonen har vi valgt å følge regjeringens anmodning om å minimere sosial bevegelse inntil videre. Det blir derfor en digital konsert uten publikum i salen. 

Klikk her for å se konserten direkte på adressa.no kl. 19:30

Dirigent Peter Szilvay
Solister Hans-Kristian Kjos Sørensen, slagverk
Tanja Tetzlaff, cello
Program
Brahms Tragisk ouverture
Wallin Dobbelkonsert for slagverk og cello, første gangs fremføring
Smetana Moldau
Komponist Rolf Wallin vil være tilstede

Rolf Wallins kjente slagverkkonsert Das war schön! framstår her i en helt nyskrevet versjon for cello og slagverk. Det opprinnelige stykket var Wallins svar på en invitasjon fra Wiener Mozartjahr 2006 om et bidrag til Wiens markering av Mozartåret 2006. Verket fikk sin premiere i ‘’musikkens Mekka’’ Musikverein i Wien. Det er en lek med elementer og detaljer fra Mozarts liv og musikk, men også et stykke som er klart forankret i vår tid. Konserten er en sambestilling mellom Gävle Symfoniorkester og TSO.  

Det er blitt sagt av Mozart komponerte slik en fugl synger, uten vansker og nesten som et medium for guddommelige krefter. Mozart hadde en høyt elsket burfugl, herr Stær, som kunne synge hovedtemaet fra finalen i hans klaverkonsert nr. 17, men som alltid gjorde to feil. Disse tok Mozart med da han skrev temaet inn i sin verkkatalog, med kommentaren ‘’das war schön’’. 

Slagverkeren Hans-Kristian Kjos Sørensen har fått stor internasjonal oppmerksomhet for sine allsidige og kreative opptredener i flere sjangre. Med seg har han den internasjonalt profilerte cellisten Tanja Tetzlaff.  

Brahms
Blant Johannes Brahms hovedverker hører også hans to ouverturer, Akademisk Festouverture og Tragisk Ouverture. De er skrevet samtidig, i 1880. Mens den akademiske var komponistens takk for et æresdoktorat ved universitetet i Breslau, var den tragiske det tenkt som forspillet til en nyoppsetning av Goethes skuespill Faust på Burgtheater i Wien, og den dystre stemningen forenes da også i uttalt grad med dramaets innhold, og ikke fordi Brahms var spesielt tungsindig da han skrev ouverturen. Den bygger på 10 år gamle skisser fra arbeidet med den gripende Alt-rapsodien. Den første som fikk høre den tragiske ouverturen var Clara Schumann. Til hennes fødselsdag i september arrangerte Brahms en firehendig klaverutgave som han spilte med henne.

Smetana
Bedřich Smetana ble den viktigste komponisten i den tjekkiske kampen for selvstendighet. Han skrev sym­foniske dikt som forteller om landets geografi og historie. Moldau (Vltava) er det mest kjente av de seks sym­foniske diktene i Smetanas syklus Má vlast - Mitt fedre­land, et nasjonalromantisk verk skrevet i årene 1874 til 1879, som skildrer tsjekkisk natur og tonema­ler tsjek­kiske eventyr. 

I Moldau skil­drer Smetana den kjente elven fra kilde til delta; med sitt forløp i to små kilder i den böhmi­ske skogens skygge. Den ene er varm og perlen­de, den andre kjølig og rolig. De to bekkene renner sammen og brer seg ut til en elv. Jo lenger ned den kommer i det böhmiske land­skapet desto mekti­gere blir dens løp. Den strømmer gjennom mørke barskoger, hvor jakthorn høres, over solfylte marker hvor et bondebryllup feires med munter musikk. Om natten danser små elvenymfer på bølgene i måneskin­net, og stolte gamle borger speiler seg i elven som et minne om riddertiden. Bred og majestetisk nærmer elven seg Praha. Det historiske slottet Vysehrad gir elven sin velkomsthilsen og siden flyter elven videre mot ukjente vid­der.