Operakonsert - Fredkulla

Kjøp billetter

Program
Utdrag fra Fredkulla
Norges første opera av Martin Andreas Udbye
Dirigent Eivind Gullberg Jensen
Solister Tonje Eero Hove, sopran
Nina Sætherhaug, alt
Trondheim Vokalensemble
TSO-koret
Korleder Urša Lah
Voksen 500,- Honnør 480,-
Student 380,- Barn/unge (inntil 19 år) 225,-
Med forbehold om endringer.

Årets 200-årsjubilant, komponisten Martin Andreas Udbye ble født i Trondheim i 1820, og virket hele sitt liv i hjembyen som organist i Hospitalskirken og i Vor Frue kirke og som sanglærer på Katedralskolen. Han skrev den første norske operaen Fredkulla.

Den ble komponert rundt årsskiftet 1857/58 til en libretto av rektor ved Trondheim Katedralskole, Carl Müller. Operaen ble til i en tid da begivenheter fra middelalderens norske historie ble omskrevet og besunget. Fredkulla sto på Christiania Theaters spilleplan i 1877. Udbye var selv på vei til Christiania for å lede prøvene da teatret brant.
Partituret brant imidlertid ikke opp. Men det var først i februar 1997, under Trondheims 1000-års jubileum, at operaen fikk sin premiere i Olavshallen.

Handlingen i operaen er hentet fra Magnus Berrføtts saga med historien om den svenske prinsessen Margrete, som fikk tilnavnet Fredkulla, og hennes arbeid for å bevare freden blant de nordiske nasjoner. Krigen mellom den norske kong Magnus og svenskekongen Inge er det grunnleggende konfliktstoffet, men i handlingen oppstår det en kjærlighetshistorie mellom kong Magnus og svenskekongens datter.

Det var forretningsmannen Bjørn W. Lunde i Trondheim som tok initiativet til en restaurering og produksjon av verket. I regi av Musikkteatret i Trondheim hadde Fredkulla premiere i Olavshallen 1. februar 1997. Regien var ved Stein Winge og Sveinn Einarsson. Scenograf var Jon Kristian Alsaker og dirigent for Trondheim Symfoniorkester var Roar Leinan.

Utfyllende programomtale vil bli lagt ut her