Trondheim Symfoniorkester

COOP Midt-Norge

Coop Midt-Norge(CMN) er stolt av å ha inngått en samarbeidsavtale med TSO. Avtalen innebærer at alle medlemmer i CMN får rimeligere billetter til TSOs forestillinger. Samtidig vil CMN markedsføre avtalen som en medlemsfordel ovenfor sine nåværende og potensielle nye medlemmer.

coopmidtnorge.no