TSO har ledig stilling som gruppeleder på cello og en tutticellist.

Prøvespill skulle ha funnet sted i Trondheim 18. og 19. april, 2020, men grunnet Corona-pandemien ble prøvespillet utsatt. Ny prøvespilldato: 15. oktober, 2020 - via videoopptak

Første runde av prøvespillet foregår på den måten at man leverer digitalt en framføring gjort med videoopptak. Opptaket må leveres senest den 15. oktober, og det må ligge tilgjengelig for vår jury ut oktober måned. Påfølgende runder håper vi å kunne gjennomføre i Trondheim i starten av 2021. Mer informasjon om det kommer senere.

Det gis anledning til å søke enten tuttistillingen, gruppelederstillingen eller begge stillinger. I de to sistnevnte tilfellene skal både tutti- og soloutdrag spilles i samme opptak.

Vi ber søkere om å gjøre ett sammenhengende videoopptak av hele førsterunderepertoaret. Det må være tydelig sammenheng mellom lyd og bilde, det vil si at man ser cellisten som spiller. Dette innebærer at man kun kan ha ett kamera som tar opp uavbrutt til kandidaten er ferdig med hele runden. Opptaket skal ikke redigeres.

Repertoar første runde:

Til begge stillingene skal kandidatene spille følgende utdrag i denne rekkefølgen:

  1. Mozart, Symfoni nr. 40 (utdrag nr. 8)
  2. Brahms, Symfoni nr. 2 (utdrag nr. 4)
  3. Grieg, Anitras Dans (utdrag nr. 6)
  4. Bartok, Musikk for strykere, slagverk og celesta (utdrag nr. 2)

Søkere til gruppelederstillingen spiller i tillegg følgende soloutdrag:

5. Brahms, Klaverkonsert nr. 2 - fra takt 1 t.o.m. takt 20 (utdrag nr. 2)

6. R. Strauss, Don Quixote: kun tema (mässig) og første variasjon (utdrag nr. 4)

Hele prøvespillrepertoaret finner du her.

For mer informasjon ta kontakt med Dagfinn Krogsrud, dagfinn@tso.no (+47 402 33 761) eller Arne Martin Larsen, arnemartin@tso.no (+47 958 32 567)