Trondheim Vokalensemble (TVE) er tilknyttet både Trondheim Symfoniorkester (TSO) og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet (NDVF).

Trondheim Vokalensemble søker to sangere i 60% stillingsandel

Arbeidsoppgaver vil bl. a. inkludere:

 • Egen a capella-virksomhet.
 • Deltakelse ved gudstjenester og konserter i Nidarosdomen.
 • Deltakelse i Trondheim Symfoniorkesters opera- og konsertproduksjoner.
 • Kvelds- og helgearbeid, samt arbeid i kirkens høytider, inkludert jul- og påskehøytid, må påregnes.

Som ensemblesanger vil du få:

 • En spennende og givende jobb med profesjonelle kolleger i et profesjonelt miljø.
 • Muligheten til å være med og prege et kor på høyeste nivå.
 • Varierte oppgaver innenfor ulike sjangere, med hovedfokus på opera og kirkemusikk.
 • Lønns og arbeidsvilkår regulert av tariffavtale og overenskomst mellom Creo og TSO.

Vi forventer:

 • Høyt profesjonelt nivå.
 • Evne til å opptre med kort innøvingstid.
 • Tilstrekkelig språkforståelse til å kunne fremføre et norsk/nordisk repertoar.
 • At du fungerer musikalsk og sosialt i et lite ensemble og forstår hva som forventes av en ensemblesanger.

Prøvesang avholdes i Trondheim den 3. og 4. november 2020.

Utvalgte kandidater inviteres til prøvesang på bakgrunn av tilsendt CV og lydfil. Lydfilen kan være i mp3 eller link til YouTube. Maksimal lengde er sju minutter. Kandidaten forbereder to nummer, en opera-arie og en oratorie-arie, til prøvesangens første del. Noter i pdf-format vedlegges søknaden sammen med lydfil og CV.

Noter til obligatorisk koroppgave vil bli tilsendt en uke før selve prøvesangen. Disse blir brukt i prøvesangens ensembledel. I tillegg vil man prøves i prima vista. Hele prøvesangen vil gjennomføres på en dag for den enkelte kandidat. Vi stiller med akkompagnatør.

Reise dekkes ikke.

Tiltredelse 1. august 2021, eller etter avtale.

Ved en eventuell ansettelse vil den nyansatte gå inn i kontraktsperioden de faste sangerne i Trondheim Vokalensemble er en del av. De nåværende kontraktene utløper 31. mars 2022. Kontrakterte sangere har fortrinnsrett ved forlengelse. Basert på en stabil finansiering fra Norsk Kulturråd, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune siden 2015 forventer vi videre finansiering ut over 2022.

Søknadsfrist: 13. oktober 2020

For søknad fyll ut skjemaet nedenfor.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Frank Runar Gansmo - frankrunar@tso.no

Fill out my online form.