Trondheim Symfoniorkester

Prinsesse Astrid Internasjonale Musikkpris utsettes til 2021.

Prinsesse Astrid internasjonale musikkpris, som skulle gått av stabelen 12. -15. oktober 2020, er utsatt til høsten 2021 på grunn av den pågående koronapandemien. Ny konkurranseperiode vil bli kunngjort høsten 2020.

Globale reiserestriksjoner og andre usikkerhetsmoment situasjonen fører med seg har stor innvirkning på vår konkurranse, og på det internasjonale musikklivet som helhet. Vi anser det derfor som best for alle involverte å utsette konkurransen med ett år.

Til tross for pandemien har vi hatt god internasjonal søknad. Vi er full av beundring og takknemlighet ovenfor de unge fiolinistene som under vanskelige forhold har levert søknadsvideoer av høy kvalitet. Disse kan selv velge å la søknaden forbli gjeldende, eller søke på nytt i 2021. Påmeldingsgebyret blir tilsvarende stående eller refundert. Som en konsekvens av utsettelsen heves aldersgrensen til under 31 år for konkurransen i 2021, slik at alle påmeldte i 2020 også har mulighet til å delta.

Trondheim Symfoniorkester & Opera ser fram til å avholde den 21. utgaven av Prinsesse Astrid internasjonale musikkpris høsten 2021, og det er vårt håp at konkurransen også denne gang skal bli arena for musikkglede, inspirerende møter, fantastiske prestasjoner, bejublede konserter og mye mer.