Trondheim Symfoniorkester

Nytt Talentprogram lanseres i Trondheim

Kammermusikkskolen er for unge instrumentalister, sangere, dirigenter og komponister innen klassisk musikk.

Kammermusikkskolen er utviklet av Talent Trondheim, et samarbeid mellom Trondheim Symfoniorkester & Opera, TrondheimSolistene, NTNU Institutt for Musikk, Trondheim kammermusikkfestival ved Trondheim International Chamber Music Competition og Trondheim kommunale kulturskole. 

Talentene får et individuelt tilpasset opplegg med instruksjon, konserter og synliggjøring med samspill som utgangspunkt for videre utvikling. I tillegg til at talentene tilbys en mentorordning, blir talentene veiledet av gjestende musikere.

Gjennom Kammermusikkskolen skal talenter mellom 15 og 30 år gis muligheter til å etablere en utøvende musikerkarriere gjennom en lokal forankring, med nasjonal og internasjonal kontakt. Deltakerne kvalifiserer seg til aktivitetene i Kammermusikkskolen gjennom prøvespill eller konsertvurdering.

Visjonen er å tilby musikktalenter bosatt i Trøndelag et profesjonelt og helhetlig talentprogram basert på orkestersamspill og kammermusikalske aktiviteter. 

Les mer på talenttrondheim.no