Trondheim Symfoniorkester

Lederskifter i TSO

Det blir med det første noen endringer i TSOs ledelse

Roar  Leinan vil være i stillingen som direktør fram til 22. mars, da Anne Kathrine Slungård formelt overtar. Men allerede fra 1.mars vil hun ha en forberedende periode i TSO 
Randi Stene har fått stillingen som operasjef i De Norske Opera (Nasjonaloperaen), og fratrer som operasjef i TSO 1. april.
Direktør Roar Leinan vil fra denne dato inntil videre engasjeres med ansvar for operasatsingen i TSO.