Trondheim Symfoniorkester

Anne Kathrine Slungård blir Trondheim Symfoniorkester & Opera sin nye direktør.

TSO er svært godt fornøyd med at vi har lyktes å hente inn en svært dyktig, kompetent og erfaren direktør. Slungård kommer fra stillingen som rådmann i Stjørdal kommune.

Anne Kathrine Slungård har lang og variert ledererfaring fra ulike organisasjoner og et stort nettverk både innenfor politikk og kultur/næringsliv. At hun også har lokal forankring er ingen ulempe. - Med hennes erfaring og kompetanse kan vi forvente en direktør som vil sette et sterkt preg på rollen og videreføre TSO som en solid merkevare både nasjonalt og internasjonalt, sier Milian Myraunet, styreleder i TSO. Styret er glad for at interessen for stillingen har vært stor: - Vi har arbeidet med lederkandidater både nasjonalt og internasjonalt innenfor kultur- og næringsliv. Det viser at TSO er en attraktiv kulturinstitusjon med et godt omdømme langt utover regionens grenser. Vår toppleder skal legge til rette for at vårt orkester skal levere musikkopplevelser i verdensklasse, sier Myraunet. Anne Kathrine Slungård er glad for tilliten, og sier symfoniorkesteret er en kulturell kraftstasjon som hun er opptatt av: - Et samfunn i rivende utvikling trenger aktører som evner å stå for både kontinuitet og utvikling, og som kan være en samlende kraft og identitetsskaper. TSO er en slik virksomhet! Gjennom mine ulike arbeidsforhold og øvrige posisjoner, har jeg fått en bred erfaring jeg nå gleder meg til å bruke aktivt for å videreutvikle og styrke TSO. Det er et privilegium å få sjansen til å jobbe sammen med profesjonelle utøvere med høye ambisjoner, i en organisasjon som fremstår solid og fremoverlent. 

Du kan også lese intervjuet i Adresseavisen med den nye direktøren her:
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/11/25/Slung%C3%A5rd-overtar-direkt%C3%B8rjobben-i-TSO-20448405.ece

Anne Kathrine Slungård, (55 år) er offentlig leder, næringslivsleder og tidligere høyrepolitiker. Slungård ble i 1998, 34 år gammel, Trondheims yngste ordfører noensinne. Hun gikk ut av politikken og over til næringslivet i 2003. Fra 2017 ble hun tilsatt som rådmann i Stjørdal kommune. Slungård har tidligere jobberfaring som kommunikasjonsdirektør i SINTEF 2004–2005, markedsdirektør i Entra Eiendom 2005–2009 og administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap 2010–2016.
Hun er styreleder for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Slungård har hatt flere styreverv i næringslivet, deriblant i SIVA, Statskog, Vital Forsikring, Siemens, Meråker Utvikling og Adresseavisen, i tillegg til bedriftsforsamlingen i Statoil. Slungård har vært president i Polyteknisk Forening, visepresident i Norges Skiforbund og medlem av Kringkastingsrådet. Hun var i 10 år styremedlem ved Trøndelag Teater, og hun har vært styremedlem i Ungdomssymfonikerne siden 2015. Det var 19 søkere til sjefsjobben i TSO. Slungård tiltrer i jobben i løpet av våren 2020.