Trondheim Symfoniorkester

Om TSO Opera

Trondheim Symfoniorkester og Opera (TSO) har en sammensatt organisasjonsmodell som inkluderer tre hovedområder; symfonisk virksomhet, musikkteater og samarbeidet med Trondheimsolistene. I departementets evaluering i 2013/14 ble TSOs organisasjon beskrevet som kreativ og innovativ. Rapporten avsluttes med at TSOs gode ressursutnyttelse kommer både publikum og samarbeidsaktører til gode.

TSO Opera ble en del av TSO i 2009 etter at opera og musikkteater hadde vært organisert som en egen stiftelse tidligere. TSO Operas hovedoppgaver er å produsere og presentere opera og musikkteater, samprodusere med andre aktører og være mottaker av gjestespill. I strategiplanen heter det: TSO skal produsere og presentere musikkteater på høyt nivå og skal utvikle musikkteatergenren til en aktuell og attraktiv kunstform for et bredt publikum.


Randi Stene – Casting director

Randi Stene, casting director og rådgiver.

Randi Stene har vært casting director og rådgiver for TSO Opera siden våren 2013. Hun har etablert seg som en av de viktigste skandinaviske sangerne i sin generasjon. Hun er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Opera-akademiet i København. Stene har siden 1989 vært tilknyttet Det Kongelige Teater i København og er i tillegg professor ved Norges musikkhøgskole og kunstnerisk leder for Kirsten Flagstad Festival. Randi Stene hadde sitt internasjonale gjennombrudd i konkurransen «Cardiff Singer of the World» i 1991 og da hun sang partiet som Octavian i Strauss Rosenkavaleren på Teater Chatelet i Paris i 1993. Senere har hun opptrådt på verdens førende scener som Metropolitan-operaen i New York, Convent Garden i London og Bastill-operaen i Paris og mange flere.

Randi Stene er en meget benyttet konsertsanger, som har opptrådt under ledelse av store dirigenter som Bernhard Haitink, Pierre Boulez, Yannick Nézet-Séguin, Christian Thielemann med flere. Hun har også et stort lieder-repertoar og har spillt inn flere CD-er med blant annet Håvard Gimse og Burkhard Kehring.


Sangere

TSO Musikkteater engasjerer sangere til hver enkelt produksjon. TSO har og benytter et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk til rekruttering. TSO musikkteater deltar også på prøvesang som arrangeres flere steder og arrangerer selv jevnlig prøvesang både til spesifiserte produksjoner samt på generelt grunnlag for å registrere tilgjengelige utøvere.


KOR

Samtidig som musikkteater ble en del av TSO startet også arbeidet med profesjonalisering av kor. TSO har siden 2009 på prosjektbasis drevet et ensemble under navnet TSO vokalensemble. Ensemblet har vært rekruttert gjennom prøvesang, og har deltatt i musikkteaterproduksjoner og orkesterprosjekter, ofte sammen med prosjektkor på amatørbasis eller i samarbeid med andre profesjonelle kor.

I 2015 inngikk TSO og Nidaros Domkirke og Vår Frues menighet et samarbeid om å utvikle en kormodell som kan benyttes av begge parter. Høsten 2015 bevilget Norsk Kulturråd midler til prosjektet og koret er under etablering som en fast ordning. Koret blir i første omgang på 12 - 16 sangere og vil ha en virksomhet som spenner over medvirkning i TSOs musikkteatervirksomhet og orkesterprosjekter til tjeneste i Domkirken så vel som egen a capella virksomhet.