Trondheim Symfoniorkester

Tenor, 1. og 2.

Trondheim Vokalensemble (TVE) er et profesjonelt ensemble opprettet med midler fra Norsk Kulturråd, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. TVE organiseres i et samarbeid mellom Trondheim Symfoniorkester (TSO) og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet (NDVF). Leder for kunstnerisk utvikling er Frank Havrøy. Trondheim Symfoniorkester er en av landets største kulturinstitusjoner med ansvar for symfonisk musikk og musikkteater. TSO spiller årlig opp mot 100 konserter. Sjefdirigent og kunstnerisk leder er Han-Na Chang. Nidaros domkirke er menighetskirke, bispedømmets hovedkirke og Norges nasjonalhelligdom. Domkirken har et rikt og variert musikkliv, hvor den musikalske utformingen av gudstjenestene utgjør grunnpilaren. NDVF er en av Norges fremste kirkemusikkaktører.

Trondheim Vokalensemble søker to sangere i 60% stillingsandel

Arbeidsoppgaver vil bl. a. inkludere:

Som ensemblesanger vil du få:

Vi forventer:

 

Prøvesang avholdes i Trondheim den 3. og 4. november 2020.

 

Utvalgte kandidater inviteres til prøvesang på bakgrunn av tilsendt CV og lydfil. Lydfilen kan være i mp3 eller link til YouTube. Maksimal lengde er sju minutter. 

Kandidaten forbereder to nummer, en opera-arie og en oratorie-arie, til prøvesangens første del. Noter i pdf-format vedlegges søknaden sammen med lydfil og CV. 

Noter til obligatorisk koroppgave vil bli tilsendt en uke før selve prøvesangen. Disse blir brukt i prøvesangens ensembledel. I tillegg vil man prøves i prima vista. Hele prøvesangen vil gjennomføres på en dag for den enkelte kandidat.

Vi stiller med akkompagnatør.

Reise dekkes ikke.

Tiltredelse 1. august 2021, eller etter avtale. 

Ved en eventuell ansettelse vil den nyansatte gå inn i kontraktsperioden de faste sangerne i Trondheim Vokalensemble er en del av. De nåværende kontraktene utløper 31. mars 2022. Kontrakterte sangere har fortrinnsrett ved forlengelse. Basert på en stabil finansiering fra Norsk Kulturråd, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune siden 2015 forventer vi videre finansiering ut over 2022.

 

Søknadsfrist: 13. oktober 2020

 

For søknad fyll ut skjemaet nedenfor.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Frank Runar Gansmo - frankrunar@tso.no

  

NB! Med bakgrunn i den pågående Covid-19-pandemien tas det forbehold om at prøvesangen kan bli gjennomført digitalt eller utsatt.


Fill out my online form.