Orpheus & Euridike

Kjøp billetter

Orpheus & Eurydike
barock opera by Christoph Willibald Gluck

Olaf Boman musical leader
Eurydike to be announced later
Amor Karen Mathilde Heier Hovd
Trondheim Vocal Ensemble

KIMEN CULTURE HOUSE, STJØRDAL