Trondheim Symfoniorkester

​DE UNGE OG MUSIKKEN

Formidling av det symfoniske repertoaret til barn og ungdom står sentralt i Trondheim Symfoniorkesters kunstneriske og pedagogiske virksomhet.

Kunstmusikken er en hjørnestein i vår kulturarv, og vi ønsker å inspirere til gode opplevelser av den rike musikkformen vi representerer. De aller fleste barn og unge møter den klassiske musikken som publikum.
I samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole og Den kulturelle skolesekken tilbyr vi gode prosjekter for skoler og barnehager. Nå gleder vi oss til å se at Olavshallen fylles med unge og ivrige konsertgjengere. Velkommen!